plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Karmniki dla ptaków na tereny zieleni

Dokładny adres:

Damrota, Pl. Wolności, Lehr, Osmańczyka

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

32, 32/2, km 49, obręb Opole

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON IX (od 10 000 do 190 000 zł - Stare Miasto)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

inne

Zestawienie kosztów:

1.karmniki dla ptaków25 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 25 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Karmniki dla ptaków 4 szt., wg wzoru WOŚiR, na tereny wskazane zieleni

Szczegółowy opis projektu:

Karmniki dla ptaków 4 szt., wg wzoru WOŚiR, na tereny wskazane zieleni np. Karmnik dla Ptaków ze Stojakiem Drewniany

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

montaż karmników wraz z akcją edukacyjną dotycząca dokarmia ptaków podniesie wiedze mieszkańców w tym zakresie

Ogólnodostępność projektu:

ogólnodostępne