plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Trójwymiarowe przejścia dla pieszych

Dokładny adres:

3 Lokalizacje w uzgodnieniu z Komisją Bezpieczeństwa Ruchu

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 3/179, id działki: 166101_1.0103.AR_22.3/179

Kategoria projektu:

OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 000 do 1 300 000 zł)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zestawienie kosztów:

1.Farba specjalistyczna wraz z wymalowaniem pasów50 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 50 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Trójwymiarowość pasów polega na wykonaniu ich za pomocą specjalnej farby, tak aby tradycyjne „zebry”, dawały nadjeżdżającym kierowcom złudzenie optyczne, że wystają one ponad jezdnię.

Szczegółowy opis projektu:

Trójwymiarowość pasów polega na wykonaniu ich za pomocą specjalnej farby, tak aby tradycyjne „zebry”, dawały nadjeżdżającym kierowcom złudzenie optyczne, że wystają one ponad jezdnię. Tak wymalowane przejście dla pieszych sprawi, że pasy będą bardziej widoczne dla kierowców i zmusić ich do zwolnienia przed przejściem dla pieszych. Co zwiększy bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Tak wymalowane przejście dla pieszych sprawi, że pasy będą bardziej widoczne dla kierowców i zmusić ich do zwolnienia przed przejściem dla pieszych. Co zwiększy bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu.

Ogólnodostępność projektu:

ogólnodostępny