plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Remont CHODZNIKA wzdłuż ul. J. Bytnara "Rudego" 15

Dokładny adres:

u. J. Bytnara "Rudego" 15

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 3, id działki: 166101_1.0055.AR_23.3

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON IV (od 10 000 do 280 000 zł - Armii Krajowej)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zestawienie kosztów:

1.Remont nawierzchni drogi wraz z miejscami parkingowymi42 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 42 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Chodnik od wielu lat nie był wymieniany a jedynie miejscowo remontowana.

Szczegółowy opis projektu:

W chwili obecnej krawężniki i płyty chodnikowe są wykruszone i połamane. Kompleksowa wymiana chodnika wraz z krawężnikami sprawi, że ciągi piesze właściwie spełniać będą swoje zadanie i wpłyną na poprawę estetyki otoczenia.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Obecny stan techniczny przedmiotowej nawierzchni stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz powoduje obniżenie standardów ich życia, w szczególności dotyczy to osób starszych oraz mających problemy z poruszaniem się.

Ogólnodostępność projektu:

Ogólnodostępny, dla każdego mieszkańca osiedla oraz osób odwiedzających tę część Opola.