plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Kompleksowy remont chodników wzdłuż ul. mjr Hubala 17-23-25

Dokładny adres:

ul. mjr Hubala 17-23-25

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 1193/8, id działki: 166101_1.0055.AR_20.1193/8

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON IV (od 10 000 do 280 000 zł - Armii Krajowej)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zestawienie kosztów:

1.Remont chodników147 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 147 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Nawierzchnia chodników wzdłuż nieruchomości przy ul. mjr Hubala 17, 23 i 25 od wielu lat nie była wymieniana a jedynie miejscowo remontowana.

Szczegółowy opis projektu:

Dalsze doraźne remonty chodnika wzdłuż ul. mjr Hubala nie przynoszą już właściwych efektów.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

W chwili obecnej krawężniki i płyty chodnikowe są wykruszone, połamane czy wyniesione względem płaszczyzny co niewątpliwie stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz powoduje obniżenie standardów ich życia, w szczególności dotyczy to osób starszych oraz mających problemy z poruszaniem się.

Ogólnodostępność projektu:

Chodniki ogólnodostępne dla każdego mieszkańca miasta oraz osób odwiedzających tę część Opola