plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Kompleksowy remont chodników wzdłuż ul. mjr Hubala 18-25-27

Dokładny adres:

ul. mjr Hubala 18-25-27

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 1193/8, id działki: 166101_1.0055.AR_20.1193/8

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON IV (od 10 000 do 280 000 zł - Armii Krajowej)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zestawienie kosztów:

1.Remont chodnika117 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 117 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Nawierzchnia chodników wzdłuż ul. mjr Hubala 18 (od strony parkingu) do wysokości nieruchomości nr 25-27 od wielu lat nie była wymieniana a jedynie miejscowo remontowana.

Szczegółowy opis projektu:

W chwili obecnej krawężniki i płyty chodnikowe wzdłuż ulicy są wykruszone i połamane a na niektórych odcinkach mieszkańcy zmuszeni są do poruszania się po nawierzchni żwirowej co utrudnia im dojście m.in. do wiaty śmietnikowej. Dalsze doraźne remonty nie przynoszą już właściwych efektów. Tylko kompleksowa wymiana chodników wraz z krawężnikami sprawi, że ciągi piesze właściwie spełniać będą swoje zadanie i wpłyną na poprawę estetyki otoczenia.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Obecny stan techniczny przedmiotowej nawierzchni stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz powoduje obniżenie standardów ich życia, w szczególności dotyczy to osób starszych oraz mających problemy z poruszaniem się.

Ogólnodostępność projektu:

Chodnik ogólnodostępny dla każdego, zarówno mieszkańca osiedla jak i wszystkich pozostałych mieszkańców miasta i odwiedzających tą część Opola.