plik foto id: 1400010336

Szczegóły Projektu

Numer projektu: 19/23

Nazwa projektu:

PRZEBUDOWA DWÓCH BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z BUDOWĄ MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W OPOLU

Dokładny adres:

45-063 Opole ul. Kościuszki 43

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 79/2, id działki: 166101_1.0103.AR_48.79/2; 166101_1.0103.AR_48.79/4; 166101_1.0103.AR_48.80

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

45-063 Opole ul. Kościuszki 43 166101_1.0103.AR_48.79/2 166101_1.0103.AR_48.79/4 166101_1.0103.AR_48.80

Kategoria projektu:

OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 000 do 1 300 000 zł)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

sport, w tym architektura sportowa

Zestawienie kosztów:

1.Przebudowa dwóch boisk sportowych wraz z budowa obiektów małej architektury przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu1 300 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 1 300 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Założeniem projektu jest kompleksowa przebudowa zniszczonych i nieużytecznych w chwili obecnej boisk sportowych na boiska wielofunkcyjne o nowej i bezpiecznej nawierzchni wykorzystane do gry w piłkę nożną, ręcznę, siatkową oraz w koszykówkę. Projekt przewiduje również przebudowę małej architektury wokół boisk, co pozwoli właściwie wykorzystać obiekt do celów sportowych i rekreacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych, innych szkół miasta Opola oraz mieszkańców dzielnicy z dostępem przez cały rok kalendarzowy.

Szczegółowy opis projektu:

Projekt zakłada wykonanie : -boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 22 x 41 m -boiska do piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej i wymiarach 13 x 23 m -instalacji oświetleniowej boisk w technologii LED oraz monitoringu (4 kamery na słupach osietleniowych) -instalacji odwadniającej boiska -piłkochwytów -ogrodzenia panelowego od strony parkingu -utwardzenia części wjazdowej kostką brukową -schodów i barierki zabezpieczającej przy strefie streetworkout -wiaty śmietnikowej we własciwym miejscu -objektów małej architektury -zagospodarowanie terenu zielonego i nasadzenia roślinności

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Szkoła jest placówką, w której uczy się ponad 820 uczniów. Osiąga od wielu lat znaczące sukcesy w sporcie (o randze miejskiej, wojewódzkiej, a także ogólnokrajowej) pomimo trudnych warunków do realizacji zajęć z wychowania fizycznego. Uczniowie muszą korzystać z deleko oddalonych obiektów sportowych lub ćwiczą na hali, która też nie jest obiektrm należącym do szkoły (ograniczenia czasowe, brak możliwości zajęć w dni wolne i popołudniami). Ponadto szkoła organizuje rozgrywki międzyszkolne oraz zajęcia SKS. Boisko o bezpiecznej nawierzchni przyczyniłoby się do komfortowej realizacji podstawy programowej zajęć z wychowania fizycznego, rozwoju promowania sportu i zdrowego stylu życia i słuzyło także uczniom z innych szkół oraz mieszkańcom dzielnicy, ze względu na dostępność również poza godzinami funkcjonowania szkoły. Realizacja projektu z pewnością uatrakcyjni infrastrukturę sportowo-rekreacyjną obiektu dla wszystkicj uczniów szkół oraz mieszkańców dzielnicy, a także przyczyni się do spędzania przez nich wiekszej ilości czasu na świeżym powietrzu.

Ogólnodostępność projektu:

Dostępność zakładanego projektu jest dla uczniów i mieszkańców dzielnicy przez wszystkie dni roku kalendarzowego, w dni wolne od zajęć i po zakończeniu codziennych zajęć w szkole.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: TAK

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna

Uwagi:

Mając na uwadze stan techniczny boisk na terenie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Opolu zasadna jest realizacja wnioskowanego projektu.