plik foto id: 1400010336

Szczegóły Projektu

Numer projektu: 17/24

Nazwa projektu:

Budki lęgowe dla jerzyków naturalne odkomarzanie miasta

Dokładny adres:

Elewacje budynków miejskich, drzewa, słupy

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

Wybrane działki

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: TAK

Szczegóły lokalizacji:

Wszystkie dzielnice miasta

Kategoria projektu:

OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 000 do 1 300 000 zł)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

inne

Zestawienie kosztów:

1.Zakup budek lęgowychvdla jezyków7 000.00 zł
2.Montaż budek lęgowych3 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 10 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Zakup 100 sztuk budek lęgowych dla jeżyków i ich montaż

Szczegółowy opis projektu:

Zakup budek lęgowych i ich montaż w wybranych miejscach całego miasta

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Jeżyki eliminują populacje komarów w naturalny i bezkosztowy sposób. Potrafią zjeść do 20.000 owadów dziennie.

Ogólnodostępność projektu:

Z projektu będą korzystać wszyscy mieszkańcy nieodpłatnie przez cały rok.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna

Uwagi:

Wniosek możliwy do realizacji. Zmianie może ulec ilość wnioskowanych do montażu budek, ze względu na wzrost cen usług, zwłaszcza alpinistycznych, gdyż budki montowane sa na wysokich budynkach. Konieczne uzyskanie zgód zarządców obiektów.