plik foto id: 1400010336

Szczegóły Projektu

Numer projektu: 7/24

Nazwa projektu:

Labirynt zielony z wysokiego żywopłotu - stąd szybko nie wyjdziesz

Dokładny adres:

W pobliżu szkoły podstawowej nr 20 i toru Pumptrack

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 247/10, id działki: 166101_1.0073.AR_6.247/10

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON VI (od 10 000 do 650 000 zł - Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

tereny zielone i nasadzenia

Zestawienie kosztów:

1.Labirynt zielony z wysokiego żywopłotu80 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 80 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Labirynt wykonany z wysokich zielonych krzewów jako nietypowa atrakcja dla wszystkich.

Szczegółowy opis projektu:

Labirynt zielony z wysokiego żywopłotu w pobliżu byłby unikalną w skali miasta atrakcją dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Wśród wysokich zielonych krzewów można by spacerować, ale cała atrakcja polegałaby na tym by się na chwilę zgubić i poszukać wyjścia. Labirynt byłby bezpieczny, gdyż nie byłby zbyt skomplikowany. To kolejna zielona przystań na mapie Kolonii Gosławickiej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Mieszkańcy Kolonii Gosławickiej szukają zielonych miejsc do wypoczynku, a labirynt z krzewów byłby na to odpowiedzią. Stanowiłby jedną ze stref, składającą się na cały projekt Centrum Kulturalno - Rekreacyjnego Kolonia Gosławicka.

Ogólnodostępność projektu:

Nieodpłatnie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w ciągu całego roku.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna

Uwagi:

Wniosek możliwy do realizacji. Konieczne wykonanie projektu zieleni wykonania wnioskowanego labiryntu, wykonanie i zabezpieczenie środków na utrzymanie w latach następnych.