Szczegóły Projektu

Numer projektu: 22/22

Nazwa projektu:

Kompleks sportowo-rekreacyjny przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu

Dokładny adres:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Obrońców Pokoju, ul. Henryka Sienkiewicza 4, 45-037 Opole, tel. (77) 454 41 10; e-mail: psp21opole@wodip.opole.pl

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

Nr działki 96/16 id działki: 166101_1.0103.AR_42.96/16

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Boisko "górne" przy PSP 21 im. Obrońców Pokoju, ul. Sienkiewicza w Opolu

Kategoria projektu:

OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 000 do 1 200 000 zł)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

sport, w tym architektura sportowa

Zestawienie kosztów:

1. prace przygotowawcze (usunięcie starej nawierzchni, wykarczowanie korzeni)100 000.00 zł
2. nowa poliuretanowa nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego, dwu- lub trzytorowej bieżni lekkoatletycznej oraz rozbiegu i piaskownicy do skoku w dal650 000.00 zł
3. nowe bramki, kosz do piłki koszykowej, uzupełnienie piłkochwytów20 000.00 zł
4. nowa nawierzchnia poliuretanowa, renowacja obecnych i uzupełnienie nowych elementów placu zabaw200 000.00 zł
5. koszty opracowania dokumentacji technicznej30 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 1 000 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Projekt obejmuje remont boiska „górnego” na terenie PSP Nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu, ul. Sienkiewicza 4. W miejscu obecnego powstanie boisko wielofunkcyjne z powierzchnią poliuretanową, bieżnia lekkoatletyczna, rozbieg i piaskownica do skoku w dal. Wymieniona zostanie nawierzchnia na potrzeby placu zabaw, jego obecne elementy zostaną odnowione i uzupełnione o nowe przyrządy.

Szczegółowy opis projektu:

Boisko do remontu znajduje się na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 im. Obrońców Pokoju w Opolu, przy ul. Sienkiewicza 4. Zakładany projekt dotyczy demontażu obecnej nawierzchni, wykarczowania korzeni pozostałych po usunięciu topoli, która zagrażała bezpieczeństwu dzieci. Korzenie topoli zdewastowały nawierzchnię asfaltową na boisku szkolnym. Drzewo zostało usunięte w 2019 r., jednak odrastające korzenie nadal wypuszczają pędy, co sprawia, że asfalt w dalszym ciągu pęka. Wykarczowanie korzeni przed podjęciem prac inwestycyjnych jest więc niezbędne. Nowy projekt obejmuje remont boiska „górnego”, po usunięciu korzeni topoli, zakłada usunięcie starej nawierzchni. Działka pod planowany remont jest dość spora. Część obecnego boiska wynosi 722 m2, wokół boiska jest asfaltowa bieżnia, do tego przylega teren zielony, na którym znajduje się skocznia i niewielki plac zabaw. Nowe boisko wielofunkcyjne to przede wszystkim bezpieczna dla użytkowników nowa nawierzchnia wykonana w nowoczesnej technologii, tj. z poliuretanu, przepuszczalna dla wody, trwała i łatwa w utrzymaniu. Boisko wielofunkcyjne służyć będzie przede wszystkim do gry w mini piłkę nożną oraz piłkę ręczną. Znajdować się również na nim będą kosze do gry w piłkę koszykową oraz jeśli projekt pozwoli- możliwość zamontowania mobilnej siatki do gry w piłkę siatkową. W związku z tym zostaną zamontowane odpowiednie urządzenia (bramki, kosze) oraz na nawierzchni znajdą się odpowiednie linie, spełniające wymogi, dotyczące wymiarów ww. boisk. Wokół boiska zostanie położona nawierzchnia (również z poliuretanu) bieżnia dwu- lub trzy- torowa (w zależności od możliwości). Tuż obok boiska i bieżni lekkoatletycznej, zostanie położony rozbieg (poliuretanowy), zakończony piaskownicą do skoku w dal. Obecny plac zabaw zostanie wyremontowany i przesunięty w inne miejsce na tej samej działce. Nawierzchnia również powinna być wykonana z poliuretanu. Niektóre obecne elementy placu zabaw należy odnowić i uzupełnić o kilka nowych przyrządów.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Boisko szkolne (potocznie zwane „górnym boiskiem”) od lat nie było remontowane. Wymaga przebudowy i dostosowania nawierzchni do zasad bezpieczeństwa dzieci, które na nim przebywają, zarówno uczniów szkoły, jak mieszkańców Opola, korzystających z tego boiska. Obecna nawierzchnia jest asfaltowa, w wielu miejscach popękana, co widać na załączonej dokumentacji zdjęciowej. Boisko szkolne było odnawiane (nawet nie remontowane) tylko raz w 2001 r. w 59-letniej historii PSP 21. Rok szkolny 2021/2022 będzie rokiem jubileuszowym szkoły. Szkoła PSP21 będzie obchodzić 60-lecie, została ona otwarta jako pierwsza „Tysiąclatka” w Opolu 3 września 1962 roku. Nowe boisko i plac zabaw będzie dla uczniów i mieszkańców wspaniałym prezentem jubileuszowym. PSP nr 21 jest usytuowana w ścisłym centrum Opola. Nowe wielofunkcyjne boisko z bieżnią lekkoatletyczną i bezpiecznym placem zabaw będzie dobrą wizytówką miasta, która służyć będzie nie tylko obecnym i przyszłym uczniom szkoły, ale również mieszkańcom samego Opola. Boisko szkolne dostępne jest dla wszystkich mieszkańców do godziny 20.00. Lokalizacja w centrum jest dodatkowym atutem, aby w przyszłości na nowym boisku szkolnym organizować międzyszkolne zawody sportowe. Boisko służyć będzie realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego i z pewnością zachęci uczniów do większej aktywności fizycznej nie tylko podczas lekcji, zajęć SKS-u, przerw międzylekcyjnych, zajęć świetlicowych, ale przyciągnie również amatorów sportu na świeżym powietrzu po godzinach pracy szkoły. Najmłodszym mieszkańcom da możliwość rekreacji na przyjaznym i bezpiecznym placu zabaw. Skorzystanie z możliwości, jaką daje Budżet Obywatelski Miasta Opola, jest idealną okazją do zrealizowania tego projektu. Obecne boisko jest w fatalnym stanie, a realizacja nowego to same plusy – dla uczniów, nauczycieli, dzieci z miasta i ich rodziców. Zwiększając bezpieczeństwo, można jednocześnie zwiększyć potencjał sportowy mieszkańców Opola, zadbać o ich zdrowie, czas wolny i integrację.

Ogólnodostępność projektu:

Projekt ogólnodostępny. Boisko będzie otwarte i dostępne nieodpłatnie dla uczniów PSP 21 i dla mieszkańców Opola. Teren pod planowany projekt znajduje się dzielnicy Opola – Stare Miasto i ze względu na swoje atrakcyjne położenie (ścisłe centrum) służyć będzie mieszkańcom całego Opola, zwiększając tym samym potencjał sportowy dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Opola.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: TAK

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna

Uwagi:

Istniejące boisko szkolne posiada nawierzchnię asfaltową w złym stanie technicznym. W związku z tym zasadna jest jego przebudowa i budowa nowego boiska wielofunkcyjnego z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową.

Dopuszczony do głosowania: TAK