Szczegóły Projektu

Numer projektu: 18/22

Nazwa projektu:

Ogólnodostępny plac zabaw dla Przedszkola 28 i Mieszkańców

Dokładny adres:

pl. Teatralny 3, 45-056 Opole

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 21/1, id działki: 166101_1.0103.AR_48.21/1

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: TAK

Szczegóły lokalizacji:

nr działki 20/1, 21/1, 25/4

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON VIII (od 10 000 do 310 000 zł - Śródmieście)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura

Zestawienie kosztów:

1.Boisko, lokomotywa z wagonem, ławeczka, kreatywne gry podwórkowe90 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 90 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Zagospodarowanie placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 28 w celu podniesienia bezpieczeństwa i atrakcyjności zabaw dzieci z przedszkola oraz zamieszkujących w najbliższej okolicy. Stworzenie możliwości do zabaw ruchowych w atrakcyjnym otoczeniu oraz alternatywy dla gier komputerowych.

Szczegółowy opis projektu:

Zagospodarowanie placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 28: 1. wykonanie bezpiecznej nawierzchni do gier zespołowych o powierzchni 150m² (10x15) wraz z piłkochwytem o wys. 3m i dł. 14m, zabezpieczającym wypadanie piłki na ulicę, 2. instalacja kreatywnych gier podwórkowych z masy termoplastycznej na betonowym tarasie: rakieta, klasy, chińczyk, twister, labirynt, 3. instalacja lokomotywy z wagonem zestawu z drewna dla najmłodszych oraz ławeczki edukacyjnej wokół kasztanowca.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Plac zabaw Przedszkola 28 jest jedynym w okolicy ogólnodostępnym, bezpiecznym miejscem zabaw dzieci. Ciekawie wyposażony plac sprzyja właściwej pracy mózgu i całego układu nerwowego dzieci, dostarczając odpowiednią ilość bodźców. Dzieci uczą się kontrolować swoje ciało, rozwijają równowagę, poznają i pokonują swoje ograniczenia. Naturalną potrzebą dzieci jest współdziałanie z rówieśnikami w grach zespołowych, które uczą przestrzegania zasad, wytrwałości, zaspakajają potrzebę rywalizacji i współzawodnictwa. Aktywność fizyczna od najmłodszych lat przeradza się w aktywny styl życia dorosłych.

Ogólnodostępność projektu:

Plac zabaw jest ogólnodostępny dla wszystkich dzieci i ich rodziców w robocze dni tygodnia po godzinach zamknięcia przedszkola od 17.00 oraz cały dzień w weekendy. Dostępność ma charakter nieodpłatny.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: TAK

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna

Uwagi:

Doposażenie istniejącego placu zabaw na terenie PP nr 28 w nowe urządzenia zabawowe zwiększy jego atrakcyjność i funkcjonalność.

Dopuszczony do głosowania: TAK