Szczegóły Projektu

Numer projektu: 14/22

Nazwa projektu:

Naprawa drogi dojadowej ul. Żniwna/Stawowa

Dokładny adres:

Żniwna

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 79/19, id działki: 166101_1.0128.AR_36.79/19

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Boczna droga ul. Żniwnej. Dojazd do garaży budynków przynależących do ul. Stawowej

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON XIII (od 10 000 do 570 000 zł - Chmielowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zestawienie kosztów:

1.Remont drogi dojazdowej50 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 50 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Remont drogi dojazdowej (boczna ul. Żniwnej) do garaży budynków przynależących do ul. Stawowej

Szczegółowy opis projektu:

Droga dojazdowa w fatalnym stanie technicznym. Po intensywnych deszczach woda opadowa zalewa sąsiednie działki i garaże. Remont około 100 metrow zakłada wyprofilowanie podłoża, usunięcie nadmiaru ziemi, wykonanie podbudowy oraz utwardzenie przy użyciu np. masy asfaltowej. Droga głównie służy jako dojazd samochodów osobowych do garaży.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Droga dojazdowa w fatalnym stanie technicznym. Po intensywnych deszczach woda opadowa zalewa sąsiednie działki i garaże.

Ogólnodostępność projektu:

Projekt przeznaczony głównie dla mieszkańców budynków przy ul. Stawowej i Żniwnej.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna

Dopuszczony do głosowania: TAK