Szczegóły Projektu

Numer projektu: 13/22

Nazwa projektu:

Trampolina integracyjna, taśma stackline i tyrolka dla dzieci

Dokładny adres:

skwer skrzyżowanie ul. piotrkowska i ul. koszalińska

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 132/18, id działki: 166101_1.0073.AR_1.132/18

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

plac zabaw skrzyżowanie ul. Piotrkowska, ul. Sieradzka, ul. Koszalińska

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON V (od 10 000 do 470 000 zł - Gosławice, Malinka)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura

Zestawienie kosztów:

1.Duża trampolina integracyjna, z której mogą korzystać zarówno osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich, jak i pozostali użytkownicy, w każdym wieku,20 000.00 zł
2.mała trampolina ziemna.10 000.00 zł
3.tyrolka na plac zabaw20 000.00 zł
4.taśma stackline5 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 55 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Doposażenie placu zabaw w tyrolkę (zjazd linowy) oraz trampoliny ziemne i taśmę stackline

Szczegółowy opis projektu:

trampolina ziemna dla dzieci oraz osób niepełnosprawnych oraz tyrolka do zjazdu i taśma do stackline

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Projekt przyczyni się do uatrakcyjnienia placu zabaw oraz umożliwi integrację z osobami niepełnosprawnymi. Dzieci chętniej będą wychodziły na podwórko, zamiast spędzać czas przed telewizorem, komputerem czy telefonem.

Ogólnodostępność projektu:

dla osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych, charakter nieodpłatny, 24h

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna

Uwagi:

Zakres prac ujętych we wniosku wykracza poza proponowaną kwotę 55tys. zł. tym samym należy uwzględnić konieczność etapowej realizacji prac objętych wnioskiem. Szacowane koszty realizacji wniosku wyniosą około 100tys. zł.

Dopuszczony do głosowania: TAK