Szczegóły Projektu

Numer projektu: 11/22

Nazwa projektu:

150m Chodnik przylesie-przystanek mzk

Dokładny adres:

10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 231/2, id działki: 166101_1.0061.AR_28.231/2

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: TAK

Szczegóły lokalizacji:

Wzdłuż ul. 10 Studeckiej Dywizji Zmechanizowanej od wjazdu na osiedle Przylesie do przystanku MZK

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON XII (od 10 000 do 700 000 zł - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zestawienie kosztów:

1.Budowa chodnika50 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 50 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Budowa brakujących 150m chodnika łączącego wjazd na osiedle Przylesie z przystankiem MZK w kierunku centrum Opola

Szczegółowy opis projektu:

Budowa brakujących 150m chodnika łączącego wjazd na osiedle Przylesie z przystankiem MZK w kierunku centrum Opola.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Brak chodnika stwarza zagrożenie w czasie dojścia z/na przystanek

Ogólnodostępność projektu:

Projekt przewidziany dla wszystkich mieszkańców Opola

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Negatywna

Uwagi:

Projekt zakłada wykonanie projektu i realizację chodnika ale pas drogowy jest za wąski i musimy cześć planowanego chodnika o szerokości 2 m umieścić na działkach prywatnych. Ponadto do zakresu zadania wchodzi przejęcie terenu na którym znajduje się przydrożny rów odwadniający , który wymaga przebudowy i przesunięcia oraz umocnienia skarp. Aby to wykonać musielibyśmy skorzystać z specustawy ZRID (zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej) -na rozbudowę drogi polegającą budowie chodnika wraz z przebudową rowu odwadniającego wraz z częściową przebudową drogi - wraz z przejęciem gruntów prywatnych pod poszerzony pas drogowy o ok. 4,5 m w celu wykonania ww. zakresu. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją na ww. zakres nie jest możliwe do wykonania w jednym roku budżetowym. Szacunkowy koszt opracowania dokumentacji to koszt 60 000,00zł. Realizacja ww. zakresu to koszt ok. 450 000,00zł ze względu na skomplikowany charakter przebudowy rowu odwadniającego wraz z umocnieniem jego skarpy od ogrodzenia wraz z częściową przebudową drogi polegającą na jej przeprofilowaniu wraz z środkami na wykup działek . Miejski Zarząd Dróg w Opolu ma w swoich planach wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi polegającą na budowie chodnika wraz z przebudową rowu odwadniającego wraz z częściową przebudową drogi.

Dopuszczony do głosowania: NIE