Szczegóły Projektu

Numer projektu: 10/22

Nazwa projektu:

Ścieżka pieszo-rowerowa na ul. Rejtana od skrzyżowania 1 Maja/Rejtana do przejścia dla pieszych przy budynkach taboru kolejowego .

Dokładny adres:

Rejtana

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

działki nr 1 ,12 karta mapy 74 obręb Opole

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: TAK

Szczegóły lokalizacji:

Skrzyżowanie 1 Maja/Rejtana, Wschodnia( Stadion Żużlowy, Giełda) , Morcinka, Strzelecka, Groszowicka (okolice PSP 26), Podlesie, Kąpielisko Malina. Dodatkowy odcinek przedłużenie Strzeleckiej w kierunku Ronda Szczakiela do lasu Grudzickiego.

Kategoria projektu:

OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 000 do 1 200 000 zł)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zestawienie kosztów:

1.Połączenie istniejących ściezęk rowerowych i budowa nowych700 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 700 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Połączenie istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej od ul. 1 Maja ( okolice Sopelka, szkoły i I Urzędu Skarbowego) z projektowaną w ciągu ul. Rejtana (w śladzie chodnika przy garażach i za miejscami parkingowymi ) do przejścia dla pieszych przy budynkach taboru kolejowego przy ul .Rejtana

Szczegółowy opis projektu:

Połączenie istniejącej ścieżki rowerowej (jest już zbudowana przy ul. 1 Maja) pozwoli mieszkańcom Opola i turystom dotrzeć rowerem od skrzyżowania 1 Maja/ Rejtana w ciągu ul. Rejtana do dalszych części miasta. Ten odcinek pozwoli w przyszłości na dobudowanie dalszych odcinków ścieżek pieszo-rowerowych przy rozbudowie i przebudowie kompleksowej dróg w obrębie dalszej części Rejtana , Stadion żużlowy - Giełda-ul. Wschodnia.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Wszyscy staramy się dbać o własne zdrowie i środowisko. Jazda rowerem sprzyja i zdrowiu, i środowisku. Prowadzi się wiele badań na temat korzyści jazdy rowerem. Na stronie centrum rowerowego znalazłam wpis "W Portland w stanie Oregon w latach 1990-2010 liczba ścieżek znacząco się zwiększyła, a w tym samym okresie w wypadkach życie straciło aż o 75% osób mniej. Natomiast w Seattle, wraz z rozwojem dróg rowerowych, śmiertelność spadła o 60,6% a w San Francisco o 49,3%. To przypadkowy artykuł, który znalazłam na stronach internetowy ale pokazuje to czego jesteśmy świadomi. Źródło (https://www.centrumrowerowe.pl/blog/zamiana-samochodu-na-rower-to-sie-oplaca/) . Zapewne udostępnionych badań na stronach internetowych jest wiele ale dowodzą, że ścieżki rowerowe , jazda rowerem służą naszemu zdrowiu i środowisku. Powstanie ścieżki bardzo mocno podniesie bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, gdyż dotychczas opolanie, turyści aby dotrzeć do kąpieliska Malina pieszo lub rowerem korzystają z jezdni bo brak jest pobocza. Budowa ścieżki bez wycinania drzew rosnących przy drodze. Dojazd rowerem do pobliskiego lasu w Grudzicach czy okolicznych restauracji, itp jest także ogromnie utrudniony bo brak jest pobocza. W tym roku położono chodnik w Grudziacach ul. Strzelecka w okolicy pętli autobusów nr 11, 28 warto aby przedłużyć go w kierunku lasu oznaczając na nim ścieżkę rowerową. Wielu opolan z dziećmi przyjeżdża autem pod Grudzicki las. W autach spakowane rowery. Auta pozostawiają na obrzeżach lasu aby móc pobiegać czy pojeździć rowerem po leśnych ścieżkach. Warto sprawić aby mogli dotrzeć tu bezpośrednio rowerem. Tuż za Rondem Szczakiela mogą przejażdżkę rowerową połączyć ze zwiedzaniem cudownych miejsc Opolszczyzny np. Falmirowickie kamionki, Dębska Kuźnia,Chrząstowice, Srebrne Źródła, Suchy Bór, dojazd do Turawy, itp Ponadto ścieżka umożliwiłaby bezpieczny dojazd rowerem mieszkańcom ul. Strzeleckiej także tym mieszkającym pod lasem.

Ogólnodostępność projektu:

dla wszystkich

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna

Uwagi:

Uzyskano zgodę od wnioskodawcy na zmianę nazwy zadania , zakresu , kwoty zadania ,lokalizacji zadania ,skróconego i szczegółowego opisu projektu -zgoda w emailu po zaproponowanych zmianach dla wnioskodawcy .

Dopuszczony do głosowania: TAK