Szczegóły Projektu

Numer projektu: 5/22

Nazwa projektu:

Wydanie ksiązki monograficznej pt. "Szkoła marzenie" o PPSKAKiB w Opolu

Dokładny adres:

Kraszewskiego 8

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

nie dotyczy

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: TAK

Szczegóły lokalizacji:

nie dotyczy

Kategoria projektu:

OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 000 do 1 200 000 zł)

Charakter projektu:

NIEINWESTYCYJNY - tzw. „projekt miękki”

Temat projektu:

inne

Zestawienie kosztów:

1.Wydanie ksiązki o charakterze historycznym10 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 10 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Wydanie ksiązki o historii Państwowego Pomaturalnego Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy w Opolu 1971-2003

Szczegółowy opis projektu:

Książka jest szczegółowym opracowaniem historii nieistniejącego Studium, które działało w Opolu w latach 1971-2003 i kształciło słuchaczy na specjalizacjach: teatr, taniec, fotografia, animacja społeczności lokalnych i bibliotekarstwo. Opracowanie powstało na podstawie materiałów archiwalnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie oraz wywiadów z absolwentami i pracownikami szkoły. Ponieważ szkoła powstała w Opolu jako jedna z 5 szkól w Polsce, opowiada także o historii miasta Opola, która nie została nigdzie opisana. Opracowanie zawiera zdjęcia, wspomnienia i dokumentacje działalności wyjątkowej szkoły, która powoli przechodzi w zapomnienie, ale jej absolwenci, którzy mieszkają w Opolu i na Opolszczyźnie są znakomitym potwierdzeniem jej wartości dla historii i kultury miasta Opola.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Celem wydania historii Studium jest upamiętnienie szkoły oraz opisanie fragmentu historii miasta Opola i Opolszczyzny.

Ogólnodostępność projektu:

Pozycja skierowana jest przede wszystkim dla absolwentów, słuchaczy i przyjaciół Studium ale także do mieszkańców Opola, którzy pamiętają działalność PPSKAKiB w Opolu na Ul. Strzelców Bytomskich, na ul. Plebiscytowej oraz w szkolnym Klubie Skobel,na ul. Barlickiego a potem na ul. H.Sawickiej- dziś.J. Piłsudskiego.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna

Dopuszczony do głosowania: TAK