Szczegóły Projektu

Numer projektu: 3/22

Nazwa projektu:

Remont nawierzchni jezdni ul. Hallera od kościoła do szkoły PSP14

Dokładny adres:

ul. Hallera

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 49/44, id działki: 166101_1.0128.AR_32.49/44

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

od kościoła Św. Szczepana na ul. Hallera do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 wraz z parkingiem przy szkole.

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON XI (od 10 000 do 220 000 zł - Zaodrze)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zestawienie kosztów:

1.Remont nawierzchni jezdni ul. Hallera od kościoła w kierunku szkoły PSP14”.150 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 150 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Remont nawierzchni jezdni na ul. Hallera od zjazdu przy kościele do szkoły PSP14 polegającego na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej umożliwiający poprawę stanu technicznego jezdni

Szczegółowy opis projektu:

Remont infrastruktury drogowej ul. Hallera ( odcinek od kościoła Św. Szczepana do PSP14),polegającego na ułożeniu nowej nawierzchni asfaltowej umożliwiający poprawę stanu technicznego jezdni na odcinkach zniszczonych. Jeżeli byłaby możliwość, to także poprawa drogi wewnętrznej ( załatanie dziur) w rejonie Zespołu Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w stronę Hallera.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Brak możliwości minięcia się samochodów przy wjeździe/ wyjeździe na wysokości kościoła ( zbyt ostry i wąski zakręt). Problemy z minięciem się samochodów na wysokości PSP 14 z uwagi na zaparkowane samochody wzdłuż chodnika.

Ogólnodostępność projektu:

Projekt dostępny dla wszystkich bez ograniczeń

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna

Dopuszczony do głosowania: TAK