Szczegóły Projektu

Numer projektu: 19/21

Nazwa projektu:

Jezioro malina - ścieżka rowerowa z oświetleniem

Dokładny adres:

Olimpijska

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

214, 168, 146/5, 146/4, 146/3 obręb Malina 0092

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Istniejąca ścieżka polna wzdłuż brzegu jeziora Malina

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON VI (od 10 000 do 600 000 zł - Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zakładany koszt projektu: 540 000

Skrócony opis projektu:

Oświetlona ścieżka rowerowa wzdłuż brzegu jeziora Malina łącząca tereny rekreacyjne Malinowej Wiaty z istniejącym i pełni wyposażonym kąpieliskiem od strony Grudzic. Po za walorami rekreacyjnymi oświetlona ścieżka stanowić będzie bezpieczne połączenie Grudzic i Maliny.

Szczegółowy opis projektu:

Ścieżka rowerowa połączy istniejące miejsca rekreacyjne nad jeziorem Malina - Malinową Wiatę z kąpieliskiem od strony Grudzic. Takie rozwiązanie pozwoli w pełni korzystać z naturalnych walorów przyrodniczych tego miejsca. Okolica Jeziora Malina jest bardzo atrakcyjna i często odwiedzana przez wszystkich mieszkańców Opola. Dodatkowo ścieżka będzie częścią realizowanego już ciągu pieszo-rowerowego począwszy od wyspy Bolko poprzez Groszowice, Malinę i Grudzice aż do Koloni Gosławickiej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Inwestycja byłaby kolejnym krokiem podnoszącym znacznie atrakcyjność bardzo popularnego miejsca dla wszystkich mieszkańców Opola. Jezioro Malina jest tłumnie odwiedzane nie tylko w okresie letnim. Jest to miejsce wypoczynku oraz aktywnej rekreacji w ciągu całego roku łącznie z zimowym morsowaniem. W ramach budżetu obywatelskiego 2019 wzdłuż ścieżki położony został kabel zasilający przyszłe oświetlenie. Powstanie tej ścieżki w znacznym stopniu podniesie bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów gdyż dotychczasowy ich ruch odbywa się tylko jezdnią ulicy Olimpijskiej, która nie posiada pobocza ani oświetlenia.

Ogólnodostępność projektu:

Projekt dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta Opola.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna