Szczegóły Projektu

Numer projektu: 18/21

Nazwa projektu:

Tężnia solankowa pomiędzy ul. Tysiąclecia a Krokusów

Dokładny adres:

Pomiędzy ul. Tysiąclecia a Krokusów

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 247/8, id działki: 166101_1.0073.AR_6.247/8

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON VI (od 10 000 do 600 000 zł - Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura

Zakładany koszt projektu: 190 000

Skrócony opis projektu:

Tężnia solankowa – drewniana konstrukcja pokryta gałązkami tarniny, po której spływa roztwór soli z wodą tworząc leczniczą mgiełkę.

Szczegółowy opis projektu:

Tężnia Solankowa pomaga w leczeniu między innymi chorób górnych dróg oddechowych, alergii, infekcji, czy też nadciśnienia. Dostarcza wielu niezbędnych mikroelementów takich jak: jod, brom, wapń, magnez, potas, żelazo czy sód. Zbudowana jest ona z drewna iglastego, gałązek brzozowych i urządzeń do pompowania solanki. Eksploatacja jest bezobsługowa, z wyjątkiem okresowego uzupełniania solanki. Mikroklimat, który wytwarza się dzięki tężni, zbliżony jest do klimatu, którym możemy cieszyć się podczas wakacji nad morzem. Oddychanie przez godzinę powietrzem nasyconym solankowym aerozolem sprawia, że dawka jodu jaką pochłaniamy, jest równa dawce przyjętej w ciągu trzech dni plażowania. Jod odpowiada m.in. za prawidłowe funkcjonowanie tarczycy, powoduje także rozrzedzenie śluzu, co szczególnie docenią osoby zmagające się z chorobami górnych dróg oddechowych. Na ich problemy skutecznie zadziała również brom, który rozszerza oskrzela. Natomiast wapń zawarty w aerozolu solanki posiada właściwości antyalergiczne. Wskazane byłoby otoczenie w postaci krzewów, drzew i elementów małej architektury i oświetlenie. Lokalizacja Tężni została zaakceptowana w poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego na 2020r przez Wydział Inwestycji Miejskich i otrzymała numer wniosku 49/20.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Wielu mieszkańców Opola jest trapionych różnymi chorobami układu oddechowego, alergiami, czy też cierpi na nadciśnienie. Szukają różnych nowych bezinwazyjnych sposobów na walkę z dolegliwościami. Tężnia jest odpowiedzią na te potrzeby. Popularność tężni widać w miejscowościach uzdrowiskowych, tymczasem w Opolu nie ma takiego obiektu. Teren tężni stanowiłby element mini parku, a położenie w centrum dzielnicy zapewniałoby odpoczynek dla mieszkańców. Tężnia Solankowa jest wysoce pożądaną inwestycją przez mieszkańców, świadczy o tym drugie miejsce w głosowaniu na zadania dzielnicowe ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego.

Ogólnodostępność projektu:

Obiekt dostępny przez cały rok i całą dobę.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Negatywna

Uwagi:

1. Kwota posiadanych środków finansowych jest zbyt mała na zrealizowanie wnioskowanego zadania. 2. Na terenie miasta w nieodległej lokalizacji przewidziany został już obiekt o takiej funkcji jak wnioskowany (wykonana została już dokumentacja projektowa). 3. We wniosku zaproponowano niekorzystną dla tego typu obiektów lokalizację - przy ruchliwych szlakach komunikacyjnych (ul. Tysiąclecia i linia kolejowa).