Szczegóły Projektu

Numer projektu: 17/21

Nazwa projektu:

Pumptrack - ale wkoło jest wesoło

Dokładny adres:

W pobliżu boiska Rodło i szkoły nr 20 - częściowo przylegające do ulicy Gajowej

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 247/9, id działki: 166101_1.0073.AR_6.247/9

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: TAK

Szczegóły lokalizacji:

Działki 247/9, 247/10 arkusz 6, obręb Kolonia Gosławicka

Kategoria projektu:

OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 000 do 1 000 000 zł)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura

Zakładany koszt projektu: 1 000 000

Skrócony opis projektu:

Komu Wiaty, komu Ogień Komu Ogród Sensoryczny Ale wkoło jest wesoło, Odskocznia od pracy, ale to nie zoo, Zielony Labirynt za Pumptrackiem Budżet Obywatelski, ale Jazz, Jak naprawdę będzie, nikt nie wie, Ściankę wspinaczkową postawią przy drzewie, Elektryczne oświetlenie też tu będzie Leżaki Betonowe, ale Jazz Z każdym będzie można pogadać Skatepark również tu wyrośnie I za darmo będzie do wszystkiego dostęp

Szczegółowy opis projektu:

Zgłoszone zadanie ma na celu uzupełnienie wszystkich brakujących atrakcji wokół działającego i cieszącego się coraz większą popularnością wśród Mieszkańców Opola - Toru Pumptrack. Miejsce stanowić będzie nowy Zielony Punkt na mapie Opola. Przewidziano Bezpieczną Ściankę Wspinaczkową (np. ruchomą), Ogród Sensoryczny, SkatePark, Siłownię na Powietrzu, Leżaki Betonowe i Stół do Ping-Ponga. Zaplanowano Wiaty z miejscem na Ognisko, a także Zielony Labirynt i alejki spacerowe.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Mieszkańcy Opola oczekują tworzenia nowych Zielonych Miejsc z ciekawymi atrakcjami, w których mogliby się relaksować i miło spędzać czas z rodziną. Szukają też miejsc sportowej rekreacji. Wnioskowane zadanie spełniałoby wszystkie te potrzeby. Byłoby zlokalizowane w miejscu, gdzie powstał jeden z pierwszych w Opolu Torów typu Pumptrack. Z inicjatywy Rady Dzielnicy i z pomocą Prezydenta Opola Pumptrack zyska lampy oświetlające tor. Miejsce to stanowi swoisty przyczółek do poszerzania go o kolejne elementy. Całość jest zgodna z koncepcją tego terenu, zaakceptowaną przez Wydział Inwestycji Miejskich i obecną Radę Dzielnicy nr 6 w skład której wchodzą jednostki urbanistyczne Malina, Grudzice i Kolonia Gosławicka.

Ogólnodostępność projektu:

Miejsce całoroczne, dostępne za darmo dla wszystkich przez całą dobę.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna

Uwagi:

Nie znaleziono przeciwwskazań do realizacji projektu.