Szczegóły Projektu

Numer projektu: 16/21

Nazwa projektu:

Teren rekreacyjny z placem zabaw w Groszowicach

Dokładny adres:

Opole, ul. Rudzkiego 2/Oświęcimska 4-6

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 41, id działki: 166101_1.0058.AR_11.41

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: TAK

Szczegóły lokalizacji:

również działki sąsiadujące 30/2, 31, 32, 33, 40/3

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON VII (od 10 000 do 550 000 zł - Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura

Zakładany koszt projektu: 550 000

Skrócony opis projektu:

Stworzenie w jednostce pomocniczej Groszowice terenu rekreacyjnego z ogólnodostępnym placem zabaw w rejonie Domu Dziennego Pobytu nad Odrą (w pobliżu altany rekreacyjnej wybudowanej w ramach Budżetu Obywatelskiego

Szczegółowy opis projektu:

Poprzez wyburzenia, rekultywację terenu, nowe nasadzenia, ustawienie koszy i ławek oraz budowę ogólnodostępnego placu zabaw stworzymy miejsce w rejonie Domu Dziennego Pobytu nad Odrą służące wszystkim mieszkańcom Opola. Obecnie w dzielnicy brak ogólnodostępnego placu zabaw. Rodzice z dziećmi zmuszeni są korzystać z placów zabaw w Grotowicach czy w Malinie. Poprzez stworzenie w tym miejscu terenu rekreacyjnego wzbogacimy ofertę rekreacyjną nie tylko seniorów, ale i dla osób chcących odpocząć ze swoimi rodzinami w naszej dzielnicy. W miejscu tym również znajdują się siłowniki, które urozmaicą czas podczas przebywania w tym miejscu dla osób dorosłych, których pociechy ten czas będą spędzać na nowym placu zabaw.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

wzbogacenie oferty Domu Dziennego Pobytu nad Odrą, stworzenie miejsca rekreacyjnego celem większej adaptacji społecznej w Groszowicach dla rodziców i dzieci, pierwszy ogólnodostępny plac zabaw w Groszowicach

Ogólnodostępność projektu:

Miejsca po realizacji projektu będą ogólnodostępne – dwa wejścia od ulicy Rudzkiego oraz Oświęcimskiej

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna