Szczegóły Projektu

Numer projektu: 15/21

Nazwa projektu:

Obserwatorium astronomiczne

Dokładny adres:

45-714 Opole, ul. Licealna 3

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

146/2

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Dach budynku Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON X (od 10 000 do 120 000 zł - Nadodrze)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

edukacja i kultura

Zakładany koszt projektu: 80 000

Skrócony opis projektu:

Obserwatorium na dachu

Szczegółowy opis projektu:

Umiejscowienie kopuły obserwacyjnej z wyposażeniem do obserwacji astronomicznych z dostępem dla zorganizowanych grup młodzieży, pasjonatów, amatorów obserwacji gwiazd i planet. Wyposażenie stanowi półautomatyczny teleskop z lustrem o średnicy 25 cm z systemem GoTo i GPS na montażu widłowym z napędem w obu osiach. Zakres zastosowań teleskopu to obserwacje obiektów głębokiego nieba, gromad kulistych, zaawansowane obserwacje Księżyca i Słońca, obserwacje planet Układu Słonecznego, komet i planetoid.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Stworzenie warunków do rozwijania pasji, możliwości efektywnego spędzania czasu wolnego, pogłębiania wiedzy astronomicznej, umożliwienie uczniom praktycznego zweryfikowania zdobytej na lekcjach wiedzy teoretycznej. Dodatkowo obserwatorium będzie popularyzować i przybliżać astronomię i osobę największego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika.

Ogólnodostępność projektu:

Dostęp dla zorganizowanych grup szkolnych, kół astronomicznych i pasjonatów astronomii po ustaleniu terminu z opiekunem obserwatorium.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: TAK

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna

Uwagi:

Utworzenie obserwatorium astronomicznego na dachu budynku LO nr I pozwoli na rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży z zakresu astronomii