Szczegóły Projektu

Numer projektu: 12/21

Nazwa projektu:

"Ratujmy wieżyczkę w psp nr 8 w Opolu"

Dokładny adres:

Księdza Norberta Bonczyka 13

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 35/9, id działki: 166101_1.0103.AR_41.35/9

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Opolu

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON X (od 10 000 do 120 000 zł - Nadodrze)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

inne

Zakładany koszt projektu: 25 000

Skrócony opis projektu:

Remont gzymsu budynku (wieżyczki zegarowej)

Szczegółowy opis projektu:

Naprawa o odtworzenie gzymsów do pierwotnych kształtów, wymiana blach na tarasie wokół wieżyczki, naprawa rynien, zaizolowanie tarasu, wyczyszczenie i pomalowanie barierek, wykonanie prac na wysokości przy pomocy podnośnika samojezdnego.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Naprawa i odtworzenie gzymsów do pierwotnych kształtów jest niezwykle istotnym zadaniem ze względu zachowania bezpieczeństwa mieszkańców poruszających się po chodniku przy ulicy Księdza Norberta Bonczyka. Urokliwa wieżyczka ulega systematycznemu niszczeniu przez warunki atmosferyczne: niskie temperatury w okresie zimowym, intensywne deszcze i podmuchy wiatru. Na wieży znajduje się zniszczony, niezaizolowany taras wraz z chyboczącą się barierką, które wymagają naprawy przy pomocy podnośnika samojezdnego. Duże szczeliny w gzymsie (widoczne na fotografiach) są przyczyną poważnych zacieków wpływających na osłabienie całej konstrukcji wieżyczki.

Ogólnodostępność projektu:

Zapewnienie dla wszystkich mieszkańców miasta Opola estetycznego wyglądu najstarszego budynku, ciekawego pod względem architektonicznym w rejonie dzielnicy Nadodrze. Budynek ten jest widoczny z plantów nadodrzańskich, opolskiego Rynku innych punktów widokowych naszego miasta. Bezpośrednie zabezpieczenie gzymsu jest istotne dla wszystkich mieszkańców poruszających się chodnikiem wiodącym wzdłuż szkoły.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: TAK

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna

Uwagi:

Ze względu na stan techniczny wieżyczki posadowionej na budynku PSP nr 8 zasadne jest wykonanie jej kapitalnego remontu.