Szczegóły Projektu

Numer projektu: 8/21

Nazwa projektu:

Rodzinny plac zabaw na Maja

Dokładny adres:

1 Maja 76-82

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 10/81, id działki: 166101_1.0103.AR_74.10/81

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Skwer (zielony teren) przed blokami 76-82

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON VIII (od 10 000 do 300 000 zł - Śródmieście)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura

Zakładany koszt projektu: 56 900

Skrócony opis projektu:

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca zabaw i spotkań dla mieszkańców poprzez wyposażenie skwerku przy ul. 1 Maja w ławki, huśtawki, piaskownicę i inne urządzenia, dzięki, którym dzieci otrzymają miejsce do kreatywnej i bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu, natomiast dorośli miejsce do odpoczynku.

Szczegółowy opis projektu:

Utworzenie niedużego, atrakcyjnego i przede wszystkim bezpiecznego placu zabaw, pozwoli na zaspokojenie potrzeb ruchu i rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W wyniku poszerzenia oferty rekreacyjnej skierowanej do dzieci, poprawie ulegnie standard życia mieszkańców osiedla. Projekt przyczyni się do wsparcia prawidłowego rozwoju psychofizycznego najmłodszych i urozmaicenia spędzania wolnego czasu. Plac zabaw spełni również rolę integracji środowiska lokalnego, jako miejsce wspólnych spotkań. Natomiast dzieciom nie uczęszczającym do przedszkola pozwoli poprzez kontakt z innymi rówieśnikami nauczyć się poprawnych i akceptowalnych społecznie zachowań w formie zabawy. Plac zabaw przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności dzielnicy. Miejsce przeznaczone na plac zabaw znajduje się przy ulicy 1 Maja 76-82. Plac zabaw będzie składał się z niewysokich, nadziemnych konstrukcji min. piaskownicy, huśtawki, trampoliny ziemnej, zjeżdżalni. min 2 ławek, stojaka na rowery, kosza na śmieci. Harmonogram: Wybór wykonawcy –dokumentacja projektowa Zakup i montaż placu zabaw oraz urządzeń

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Realizacja projektu jest potrzebą wynikającą z wspólnych rozmów mieszkańców oraz w oparciu o obserwacje. Aktualnie dzieci z pobliskich bloków bawią się przeważnie na skwerze przed blokami, na którym widać pozostałości po dawnym placu zabaw. Obecnie jest to dziura z piaskiem, z której w ciągu dnia bawią się dzieci, natomiast popołudniami biegają psy. Zabawy polegającej na kopaniu i budowaniu konstrukcji ze znalezionych elementów, dzieci narażają swoje zdrowie (ryzyko skaleczenia, zainfekowania, upadku w niebezpiecznym miejscu). Na skwerku znajdują się również ławki, które są bardzo zużyte i wyeksploatowane. Osoby starsze, nie mają gdzie usiąść, żeby odpocząć. Duża część mieszkańców aktywnie na rowerach spędza czas, niestety nie ma miejsca na bezpieczne postawienie roweru.

Ogólnodostępność projektu:

Plac zabaw będzie ogólnodostępny tzn. będą mogli z niego korzystać nie tylko mieszkańcy pobliskich bloków, ale również osoby z poza tego terenu. Miejsce to będzie pełniło również rolę integracji środowiska lokalnego, ponieważ stanie się ośrodkiem wspólnych spotkań dzieci, rodziców, dziadków. Pozwoli na zacieśnienie więzi, powstawaniu pozytywnych relacji.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Negatywna

Uwagi:

W pobliżu wskazanej pod budowę terenu rekreacyjnego lokalizacji znajdują się trzy, różnej wielkości, tereny rekreacyjne wraz z placami zabaw. Ponadto w rejonie kamionki Piast rozpoczęto prace wiązane z zagospodarowaniem tego terenu, w ramach którego powstaną dwa place zabaw, siłownia na świeżym powietrzu oraz boisko do gry w piłkę nożną.