Szczegóły Projektu

Numer projektu: 7/21

Nazwa projektu:

Utwardzenie drogi gruntowej pomiędzy ROD Szaniec a ROD Kasztelanka

Dokładny adres:

Droga łącząca ul. Kurpiowską z osiedlem "Trzy Diamenty"

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 35/2, id działki: 166101_1.0061.AR_26.35/2

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: TAK

Szczegóły lokalizacji:

Droga łącząca ul. Kurpiowską z osiedlem "Trzy Diamenty" (w kierunku ul. Koszyka)

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON XI (od 10 000 do 210 000 zł - Zaodrze)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zakładany koszt projektu: 210 000

Skrócony opis projektu:

Utwardzenie drogi gruntowej

Szczegółowy opis projektu:

Utwardzenie drogi gruntowej usytuowanej pomiędzy ROD Szaniec a ROD Kasztelanka - wykonanie nawierzchni jezdni z destryktu asfaltowego o grubości 20 cm.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Wykonanie nawierzchni jezdni umożliwi swobodny, bezproblemowy dostęp mieszkańców m. Opola do ogródków działkowych . Duże znaczenie będzie miało możliwość korzystania z drogi osobom niepełnosprawnym, osobom aktywnym (biegacze, rowerzyści, spacerując, seniorzy itd.) . Droga w dotychczasowym stanie ( szczególnie po opadach deszczu) uniemożliwia przedostanie się do ogródków działkowych oraz interwencję służb miejskich. Droga w stanie aktualnym jest niebezpieczna.

Ogólnodostępność projektu:

Z utwardzenia drogi skorzystają nie tylko użytkownicy ROD ale wszyscy mieszkańcy Opola,co w znacznym stopniu skróci drogę z ul. Kurpiowskiej do ul. Koszyka. Droga może służyć dla biegaczy, rowerzystów, osób spacerujących oraz seniorów z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna

Ocena merytoryczna: Pozytywna