plik foto id: 1400010336

Lista Projektów dopuszczonych do głosowania

Id nazwa / typ / kategoria / temat ocena formalna ocena merytoryczna dopuszczony do głosowania szczegóły
3/24 Upamiętnienie Heleny Lehr - Tablica Pamiątkowa z Biogramem
DZIELNICOWE - REJON IX; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; edukacja i kultura
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 10 000 zł
Pozytywna Pozytywna TAK szczegóły
6/24 Kompleksowy remont chodników wzdłuż ul. Jankowskiego.
DZIELNICOWE - REJON III; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 180 000 zł
Pozytywna Pozytywna TAK szczegóły
7/24 Wymiana nawierzchni na ul. Studziennej wraz z dokumentacją projektową oświetlenia na ul. Różaną
DZIELNICOWE - REJON I; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 650 000 zł
Pozytywna Pozytywna TAK szczegóły
8/24 Wiaty rowerowe i samoobsługowe stacje naprawy rowerów
OGÓLNOMIEJSKIE; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; sport, w tym architektura sportowa
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 53 000 zł
Pozytywna Pozytywna TAK szczegóły
10/24 Remont części nawierzchni drogi ul. Jaśminów
DZIELNICOWE - REJON III; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 54 000 zł
Pozytywna Pozytywna TAK szczegóły
11/24 Rozbudowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. M. Rataja w Opolu
OGÓLNOMIEJSKIE; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 800 000 zł
Pozytywna Pozytywna TAK szczegóły
12/24 Wymiana chodnika w ramach dzielnicy Kolonia Gosławicka w Opolu
DZIELNICOWE - REJON VI; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 250 000 zł
Pozytywna Pozytywna TAK szczegóły
13/24 BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH I TRAS ROLKARSKICH
OGÓLNOMIEJSKIE; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 1 300 000 zł
Pozytywna Pozytywna TAK szczegóły
14/24 REMONT ALEJEK W PARKU OSIEDLOWYM
DZIELNICOWE - REJON IV; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 280 000 zł
Pozytywna Pozytywna TAK szczegóły
15/24 Doposażenie parku sensorycznego i strefy rekreacyjnej tężni w stoły do gier
DZIELNICOWE - REJON V; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 42 000 zł
Pozytywna Pozytywna TAK szczegóły
16/24 Posadźmy las kieszonkowy na malince
DZIELNICOWE - REJON V; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; tereny zielone i nasadzenia
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 70 000 zł
Pozytywna Pozytywna TAK szczegóły
21/24 Kompleksowy remont chodników wzdłuż ul. mjr Hubala 18-25-27
DZIELNICOWE - REJON IV; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 136 000 zł
Pozytywna Pozytywna TAK szczegóły
22/24 Kompleksowy remont chodników wzdłuż ul. mjr Hubala 17-23-25
DZIELNICOWE - REJON IV; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 171 000 zł
Pozytywna Pozytywna TAK szczegóły
24/24 Remont parkingu przy ul. Zwycięstwa 2-4
DZIELNICOWE - REJON XI; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 207 000 zł
Pozytywna Pozytywna TAK szczegóły
25/24 Chodnik wraz z oświetleniem i ławkami - ul. wspólna
OGÓLNOMIEJSKIE; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 1 300 000 zł
Pozytywna Pozytywna TAK szczegóły
27/24 Remont nawierzchni asfaltowej między budynkami przy ul. Karpackiej 16-34 i ul. Luboszyckiej 14 i 16.
DZIELNICOWE - REJON III; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 44 800 zł
Pozytywna Pozytywna TAK szczegóły
28/24 Renowacja boiska trawiastego do piłki nożnej w Parku sensorycznym
DZIELNICOWE - REJON V; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; sport, w tym architektura sportowa
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 45 400 zł
Pozytywna Pozytywna TAK szczegóły
29/24 Montaż defibrylatora AED przy tężni Solankowej
DZIELNICOWE - REJON V; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; ochrona zdrowia i działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 29 000 zł
Pozytywna Pozytywna TAK szczegóły
30/24 wyłożenie kostką wjazdu na plac zabaw oraz wejścia do budynku wraz ze schodami w przedszkolu publicznym nr 3 przy ulicy strzelców bytomskich 19
DZIELNICOWE - REJON IX; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 150 000 zł
Pozytywna Pozytywna TAK szczegóły
31/24 Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Gutenberga i ślicznej
DZIELNICOWE - REJON XIII; INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”; drogi, chodniki, ścieżki rowerowe
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 500 000 zł
Pozytywna Pozytywna TAK szczegóły