Kwoty na zadania w BO

plik foto id: 1400010552

5 200 000 zł - kwota ogółem

 • 1 000 000 zł na zadania ogólnomiejskie
 • 4 200 000 zł na zadania dzielnicowe

Kwoty graniczne dla jednego zadania:

 • Zadania ogólnomiejskie - maksymalnie 1 000 000 zł
 • Zadania dzielnicowe - powyżej 10 000 zł, max. zł wg podziału na rejony (patrz zarządzenie):
 • Rejon I: Czarnowąsy, Borki, Brzezie, Świerkle - kwota 500 000 zł;
 • Rejon II: Krzanowice, Wróblin, Zakrzów - kwota  290 000 zł;
 • Rejon III: Chabry - kwota 130 000 zł;
 • Rejon IV: Armii Krajowej - kwota 220 000 zł;
 • Rejon V: Gosławice, Malinka - kwota 380 000 zł;
 • Rejon VI: Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina - kwota 510 000 zł;
 • Rejon VII: Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska - kwota 460 000 zł;
 • Rejon VIII: Śródmieście - kwota 250 000 zł;
 • Rejon IX: Stare Miasto - kwota 150 000 zł;
 • Rejon X: Nadodrze - kwota 110 000 zł;
 • Rejon XI: Zaodrze - kwota 180 000 zł;
 • Rejon XII: Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski - kwota 570 000 zł;
 • Rejon XIII: Chmielowice, Żerkowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów - kwota 450 000 zł;

Niewykorzystane środki w kategorii zadań dzielnicowych przekazuje się do wykorzystania w kategorii zadań ogólnomiejskich. Jeśli po wyłonieniu w drodze głosowania zwycięskich zadań ogólnomiejskich pozostaną środki niewykorzystane w tej kategorii, utworzą one pulę środków rezerwowych.

Środki rezerwowe pozostawia się do dyspozycji Prezydenta, który podejmuje decyzje o sposobie ich podziału po uzyskaniu opinii Zespołu.

plik foto id: 1400010564