Budżet Obywatelski 2020

KOSZT I WERYFIKACJA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW

Czy trzeba przygotowywać kosztorys?

Nie. Wystarczy oszacować ogólny koszt zadania i wskazać w którym progu kwotowym zadanie znajduje się. Dla zadań inwestycyjnych pomocny będzie cennik miejski. Należy również wypisać elementy składowe zadania, w celu ułatwienia oceny finansowej dokonywanej przez wydziały merytoryczne.

Czy w trakcie weryfikacji będą urealniane/korygowane koszty zaproponowane przez mieszkańców?

Tak. Wydziały merytoryczne w trakcie oceny zadania sprawdzą szacunkowy koszt pod względem jego adekwatności do charakteru zgłoszonego zadania. Informacja o kosztach zostanie przekazana Wnioskodawcy.

Dlaczego propozycje zgłaszane przez mieszkańców muszą być weryfikowane przez urzędników, a nie mieszkańców?

Urzędnicy weryfikują propozycje zadań pod kątem formalnym, merytorycznym oraz finansowym. Sprawdzą czy zadanie jest możliwe do realizacji w ciągu jednego roku, czy jest zaplanowane na terenach należących do gminy, a jeśli nie, to czy zawarte umowy pozwalają na jego realizację.

Zadanie musi być zgodne z prawem, realizować zasadę gospodarności, celowości, jak i być zgodne z założeniami przyjętymi w strategii rozwoju Miasta Opola. Sprawdzane jest też czy podobne zadanie nie jest już realizowane lub przygotowywane do realizacji. Urzędnicy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalające ocenić realność i celowość zadania.

Mieszkańcy będą oceniali każde zadanie na etapie głosowania.

Czy zadanie zgłoszone do BO musi być zrealizowane w ciągu jednego roku?

Tak, jednak w sytuacjach szczególnych Prezydent może wyrazić zgodę na wydłużenie realizacji zadania poza rok budżetowy, w którym zostało ono złożone, pod warunkiem jednak wpisania danego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

Co to znaczy że zadanie musi być ogólnodostępne?

Oznacza to, że zadania BO muszą być dostępne dla wszystkich mieszkańców Opola i realizować rzeczywiste ich potrzeby. Na przykład wejście nie może być biletowane ani płatne. Zasada ta nie wyklucza jednak zamykania obiektu na noc ze względów bezpieczeństwa.

INFOLINIA: 77-44-61-568

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE