Cennik miejski

Poniżej prezentujemy przykładowe, szacunkowe koszty funkcjonowania miasta
(stan na czerwiec 2020 r.)

plik foto id: 1400010510

INFRASTRUKTURA

INFRASTRUKTURA KOSZT/PRZEDZIAŁ
remont 1m² drogi (wykonanie nakładki asfaltowej) 100 zł
budowa 1m² chodnika 250 - 350 zł
remont 1m² chodnika 100 - 180 zł
wymiana 1m² chodnika na kostkę brukową 150 - 300 zł
wykonanie trasy spacerowej 140 - 200 zł
budowa 1 miejsca parkingowego 300 zł/m2
remont 1 miejsca parkingowego 100 - 180 zł/m2
budowa progu zwalniającego wraz z niezbędnym oznakowaniem + projekt organizacji ruchu 8 200 zł
wybudowanie wysepki/azylu dla pieszych
+ oznakowanie
1 000 zł/m2
modernizacja istniejącego przejścia dla pieszych 3 630 zł
wyznaczenie kontrapasu 80 zł/m2
instalacja ekranu akustycznego ok. 750 000 zł za jeden ekran
ustawienie 1 podpórki dla rowerzystów przy przejściu dla pieszych 220 zł
odmalowanie pasów 15 - 80 zł/m2
budowa zjazdu – podjazdu dla niepełnosprawnych 40.000 - 50.000 zł
budowa schodów 1 000 zł/m2
remont schodów 500 zł/m2
ustawienie 1 stojaka rowerowego 220 zł
ustawienie 1 stojaka rowerowego stalowego – ocynkowanego dziesięciostanowiskowego 1 800 zł
budowa 1mb ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej 200 zł
budowa zatoki dla autobusów miejskich 400 – 1000 zł/m2
zakup i montaż wiaty przystankowej na istniejącym przystanku od 4 797,00 zł
do 10 846,00 zł
zakup 1 tablicy z nazwą ulicy 340 zł
instalacja 1 tablicy informacyjnej 60 zł
zakup + montaż znaku drogowego 240 - 310 zł
zakup + montaż lustra drogowego 870 – 1 200 zł
wykonanie barierki ochronnej/ogrodzenia 610 zł
plik foto id: 1400010508

ZIELEŃ

ZIELEŃ KOSZT/PRZEDZIAŁ
wykonanie nasadzeń: drzewo iglaste średni koszt 515-520 zł brutto z materiałem roślinnym
  drzewo liściaste średni koszt 580 zł brutto z materiałem roślinnym
  krzew liściasty w przedziale od 57 - 133 zł z materiałem roślinnym
  krzew iglasty od 55 zł z materiałem roślinnym
  klomb 5 szt. /m2 - od 33 zł/m2 9 szt./m2 – od 61 zł/m2 z materiałem roślinnym
  żywopłot od 12 zł z materiałem roślinnym
  pnącza w przedziale od 55 - 135 zł z materiałem roślinnym
pielęgnacja drzew (1 szt.) drzewa liściaste bez kosztów podlewania – w przedziale od 60 zł –do 600 zł w zależności od obwodu pnia
pielęgnacja krzewów (1 m²) 10-30 zł/ szt.
założenie trawnika z rolki (100 m²) ok. 30-50zł / m2 ( 3000 zł – 5000 zł/ 100 m2)
założenie kwietnika, rabaty bylinowej, kompozycji traw ozdobnych (1 m²) w przedziale od 90 zł/m2 do 150 zł/m2 z materiałem roślinnym
założenie łąki kwietnej 20-50zł/m2
wykonanie obsiania trawą (100 m²) bez uprawy gleby – ok. 3 zł / m2 na terenie płaskim (30-60 zł/100m2) – bez przygotowania gruntu
koszenie trawy + wywóz (100 m²) w przedziale od 0,54zł/m2 – 0,65 zł/m2 (54 zł – 65 zł/100 m2)

OŚWIETLENIE

OŚWIETLENIE KOSZT/PRZEDZIAŁ
ustawienie latarni parkowej 8000 – 15 000 *)
ustawienie latarni ulicznej 10 000 – 25 000 *)

*) Zależy od możliwości technicznych, długości trasy i lokalizacji sieci przyłączeniowej; budowy szafki zasilająco-sterowniczej;  rodzaju i wysokości słupa; mocy i typu oprawy; ewentualnie rozbudowy sieci istniejącej. Dodatkowo wymagane jest uwzględnienie kosztów wykonania dokumentacji projektowej

plik foto id: 1400010507

MAŁA ARCHITEKTURA / PLACE ZABAW

MAŁA ARCHITEKTURA / PLACE ZABAW KOSZT/PRZEDZIAŁ ceny netto
zakup ławki + montaż 500 – 1.400 zł
zakup kosza na śmieci + montaż 400 – 1.400 zł
zakup kosza na psie odchody + montaż 500 – 900 zł
zakup 1 stojaka rowerowego + montaż 500 – 2.000 zł
nawierzchnia bezpieczna z piasku 0-2mm 120 – 160 zł/m²
nawierzchnia bezpieczna z żwirku 120 – 160 zł/m²
nawierzchnia bezpieczna z EPDM (poliuretan) 300 – 400 zł
nawierzchnia bezpieczna z mat przerostowych 130 – 200 zł
nawierzchnia bezpieczna trawiasta 30 – 80 zł/m²
ogrodzenie panelowe wys. 1mb 100 – 180 zł/mb
orbitrek/biegacz – urządzenie dwustanowiskowe 4.800 – 8.000 zł
ławka/prostownik pleców – urządzenie dwustanowiskowe 3.000 – 6.000 zł
biegacz – urządzenie podwójne 5.000 – 8.000 zł
wioślarz – urządzenie podwójne 5.000 – 8.000 zł
wahadło/twister – urządzenie podwójne 3.500 – 6.000 zł
stepper – urządzenie podwójne 2.500 – 6.000 zł
ławka/ prostownik pleców 2.900 – 4.000 zł
orbitrek – urządzenie podwójne 6.000 – 11.000 zł
rower – urządzenie podwójne 5.000 – 11.000 zł
narty biegówki – urządzenie podwójne 5.800 – 8.000 zł
wielofunkcyjne urządzenie zabawowe 12.000 – 500.000 zł
bujak sprężynowy pojedynczy 1.500 – 2.550 zł
bujak sprężynowy dwuosobowy 1.800 – 3.500 zł
huśtawka podwójna 2.500 – 7.500 zł
urządzenie podwójne (dwustanowiskowe) – masażer pleców siedzący 5.000 – 8.000 zł
urządzenie podwójne koła Tai Chi + koło do ćwiczeń ramion 2.800 – 6.000 zł
budowa placu zabaw 50.000 – 1.000.000 zł
dokumentacja projektowa placu zabaw (PB) 5.000 - 50.000 zł
remont placu zabaw 5.000 – 20.000 zł
plik foto id: 1400010506

ARCHITEKTURA SPORTOWA

ARCHITEKTURA SPORTOWA KOSZT/PRZEDZIAŁ
wykonanie siłowni na świeżym powietrzu (kpl. 5 urządzeń) ok. 40.000 – 60.000 zł wraz z dokumentacją projektową
budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową min. 350 zł za 1 m2
  trawiastą z nawodnieniem min. 130 zł za 1 m2
Dokumentacja projektowa cena zależy od wielkości obiektu ok. 10.000 – 20.000 zł
budowa boiska do gry w piłkę nożną koszty budowy boisk są bardzo wysokie i wymagają indywidualnej kalkulacji dla konkretnego projektu
oświetlenie boiska (1 maszt oświetleniowy) koszty oświetlenia boisk są bardzo wysokie i wymagają indywidualnej kalkulacji dla konkretnego projektu
piłkochwyty (wys. 4m) ok. 1 000 zł za 1 mb
ogrodzenie panelowe boiska (1 m²) ok. 400 za mb
budowa skateparku o powierzchni ok. 180 m2 dokumentacja projektowa - cena zależy od wielkości obiektu ok. 7 000-15 000 zł skatepark - cena zależy od wybranego wyposażenia min. 130.000 zł
pumptrack – budowa obiektu o dług. 150 mb 250 000,00 zł
wymiana nawierzchni bitumicznej boiska na nawierzchnię poliuretanową 180 zł – 520 zł/m2
budowa bieżni 180.000 – 260.000 zł
plac street workout - mały (bez ławek, z nawierzchnią żwirowo/piaskową; pow. ok. 50 m² ok. 40.000 zł
  - średni (z ławkami, z nawierzchnią żwirową/trawiastą; pow. ok. 150m² ok. 100.000 zł
  - duży (z ławkami, z nawierzchnią żwirową/piaskową/trawiastą; pow. ok. 500 m² ok. 150.000 zł
plik foto id: 1400010505

BEZPIECZEŃSTWO

BEZPIECZEŃSTWO KOSZT/PRZEDZIAŁ
ośmiogodzinny dwuosobowy patrol Straży Miejskiej ok. 422 zł
koszt paliwa w samochodach Straży Miejskiej na dobę 460 zł - 10 samochodów
instalacja jednego punktu monitoringu miejskiego wraz z doprowadzeniem światłowodu, zasilania itp. 45 000 zł
utrzymanie jednego punktu monitoringu miejskiego ( miejsce np. na ścianie budynku i energia elektryczna) 50 zł. / 1 m-c
plik foto id: 1400010504

KULTURA

KULTURA   KOSZT/PRZEDZIAŁ
zakup 50 nowości wydawniczych książki popularnonaukowe 2.273 zł 45,46 za egz.
literatura piękna 2.003 zł 40,06 za egz.
literatura dla dzieci 1.550 zł 31,00 za egz.
multimedia 2.515 zł 50,30 za egz.
audiobooki 1.685 zł 33,69 za egz.
  gry planszowe 4.864 zł. 97,28 zł. za egz.
  komiksy 2.746 zł 54,92 zł. za egz.
zorganizowanie festynu dla 100 – 300 osób 15.000 – 50.000 zł
wynajem sceny, nagłośnienia celem zorganizowania koncertu 15.000 – 30.000 zł