Budżet Obywatelski 2019

ANKIETA EWALUACYJNA

Budżet Obywatelski Opola na 2019 rok
ANKIETA EWALUACYJNA

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta składa się z 12 prostych pytań. Przekazane przez Państwa informacje będą stanowiły ważny materiał do pracy nad kolejnymi edycjami Budżetu Obywatelskiego Miasta Opola. Wypełnienie ankiety zajmie 3 minuty. 

OCENA WPROWADZONYCH ZMIAN W PROCEDURZE REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO OPOLA

1. ZWIĘKSZENIE PULI ŚRODKÓW PRZEZNACZONCYH NA BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA OPOLA Z 2 500 000 ZŁ DO 4 300 000 ZŁ.

2. PODZIAŁ ZADAŃ NA OGÓLNOMIEJSKIE I DZIELNICOWE, Z PRZYZNANYMI DLA KAŻDEJ KATEGORII ŚRODKAMI.

3. KONIECZNOŚĆ UZYSKANIA W GŁOSOWANIU PROGU POPARCIA DLA DANEGO ZADANIA DZIELNICOWEGO NA POZIOMIE: a) co najmniej 10 % ogólnej liczby mieszkańców jednej lub kilku dzielnic, na terenie których realizowane jest zadanie. b) 500 osób.

4. KATALOG ZADAŃ, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ PRZEDMIOTEM WNIOSKU DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (w tym eliminacja zadań zakładających doinwestowanie obiektów palcówek oświaty, służby zdrowia i klubów sportowych).

5. PRZEKAZYWANIE NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW Z PULI ZADAŃ DZIELNICOWYCH DO PULI ZADAŃ OGÓLNOMIEJSKICH.

6. MOBILNE GŁOSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA.

7. MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW ELEKTRONICZNIE POPRZEZ PLATFORMĘ INTERNETOWĄ.

OCENA PLATFORMY INTERNETOWEJ PRZEZNACZONEJ DO REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO OPOLA

8. INTUICYJNOŚC OBSŁUGI PLATFORMY INTERNETOWEJ.

9. PRZEJRZYSTOŚĆ PREZENTOWANYCH NA PLATFORMIE INTERNETOWEJ TREŚCI.

10. PANEL GŁOSOWANIA POPRZEZ PLATFORMĘ INTERNETOWĄ.

REKOMENDACJE

11. WSKAŻ MOCNE I SŁABE STRONY TEGOROCZNEJ EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.

Kontakt z urzędem

Głosowanie przez internet

Składanie wniosków przez internet

Podział zadań na ogólnomiejskie i dzielnicowe

Mobilne punkty do głosowania

Dostęp do informacji na temat Budżetu Obywatelskiego

Głosowanie tradycyjne w wyznaczonych punktach

12. WPISZ SWOJE REKOMENDACJE DO KOLEJNYCH EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.

METRYCZKA

INFOLINIA: 77-44-61-568

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE