plik foto id: 1400022117

ANKIETA EWALUACYJNA

dotycząca VII edycji Budżetu Obywatelskiego Opola na 2021 rok

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta składa się z 30 prostych pytań. Przekazane przez Państwa informacje będą stanowiły ważny materiał do pracy nad kolejnymi edycjami Budżetu Obywatelskiego Miasta Opola.  Wypełnienie ankiety zajmie 6 minut.

Analiza porównawcza BO - zobacz szczegóły

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

1. CHARAKTER UDZIAŁU W VII EDYCJI BO
1. CHARAKTER UDZIAŁU W VII EDYCJI BO
możliwość wielokrotnego wyboru - proszę zaznaczyć przynajmniej jedną opcję
2. ŹRÓDŁO WIEDZY NA TEMAT VII EDYCJI BO
2. ŹRÓDŁO WIEDZY NA TEMAT VII EDYCJI BO
możliwość wielokrotnego wyboru - proszę zaznaczyć przynajmniej jedną opcję

OCENA ZAŁOŻEŃ FINANSOWYCH I ORGANIZACYJNYCH

3. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DEDYKOWANYCH VII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO OPOLA
3. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW DEDYKOWANYCH VII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO OPOLA
proszę zaznaczyć jedną opcję
4. PODZIAŁ ŚRODKÓW NA KATEGORIĘ OGÓLNOMIEJSKĄ I DZIELNICOWĄ, Z DEDYKOWANYMI KWOTAMI DLA KAŻDEJ DZIELNICY
4. PODZIAŁ ŚRODKÓW NA KATEGORIĘ OGÓLNOMIEJSKĄ I DZIELNICOWĄ, Z DEDYKOWANYMI KWOTAMI DLA KAŻDEJ DZIELNICY
proszę zaznaczyć jedną opcję
5. PRZYJĘTY HARMONOGRAM PRAC
5. PRZYJĘTY HARMONOGRAM PRAC
proszę zaznaczyć jedną opcję
6. DZIAŁANIA INFORMACYJNO - PROMOCYJNE
6. DZIAŁANIA INFORMACYJNO - PROMOCYJNE
proszę zaznaczyć jedną opcję

REKOMENDACJE W ZAKRESIE ZAŁOŻEŃ FINANSOWYCH I ORGANIZACYJNYCH

OCENA WSPARCIA DLA WNIOSKODAWCÓW

Jeśli nie jesteś wnioskodawcą, pozostaw tę sekcję pustą i przejdź do kolejnego pytania

7. PRZYGOTOWANE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW: INSTRUKCJE, PORADNIKI, CENNIK MIEJSKI
7. PRZYGOTOWANE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCÓW: INSTRUKCJE, PORADNIKI, CENNIK MIEJSKI
8. INTERAKTYWNA MAPA WŁASNOŚCI GRUNKTÓW
8. INTERAKTYWNA MAPA WŁASNOŚCI GRUNKTÓW
9. INDYWIDUALNE KONSULTACJE MERYTORYCZNE Z URZĘDNIKAMI
9. INDYWIDUALNE KONSULTACJE MERYTORYCZNE Z URZĘDNIKAMI
10. KONTAKT Z PRACOWNIKAMI CENTRUM DIALOGU OBYWATELSKIEGO
10. KONTAKT Z PRACOWNIKAMI CENTRUM DIALOGU OBYWATELSKIEGO

REKOMENDACJE W ZAKRESIE WSPARCIA DLA WNIOSKODAWCÓW

OCENA ZASAD ZGŁASZANIA PROJEKTÓW

11. ELEKTRONICZNA FORMA ZGŁASZANIA PROJEKTÓW
11. ELEKTRONICZNA FORMA ZGŁASZANIA PROJEKTÓW
proszę zaznaczyć jedną opcję
12. PRZYSTĘPNOŚĆ FORMULARZA ZGŁOSZENIA PROJEKTU
12. PRZYSTĘPNOŚĆ FORMULARZA ZGŁOSZENIA PROJEKTU
proszę zaznaczyć jedną opcję
13. CZAS PRZEZNACZONY NA ZGŁASZANIE PROJEKTÓW
13. CZAS PRZEZNACZONY NA ZGŁASZANIE PROJEKTÓW
proszę zaznaczyć jedną opcję
14. BRAK OGRANICZEŃ WIEKOWYCH DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH PROJEKTY
14. BRAK OGRANICZEŃ WIEKOWYCH DLA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH PROJEKTY
proszę zaznaczyć jedną opcję
15. KATALOG PROJEKTÓW WYŁĄCZONYCH Z BO
15. KATALOG PROJEKTÓW WYŁĄCZONYCH Z BO
(dot. placówek służby zdrowia, klubów sportowych, Ochotniczych Straży Pożarnych) proszę zaznaczyć jedną opcję

REKOMENDACJE W ZAKRESIE ZASAD ZGŁASZANIA PROJEKTÓW

OCENA ZASAD WERYFIKACJI PROJEKTÓW

16. KRYTERIA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ
16. KRYTERIA OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ
proszę zaznaczyć jedną opcję
17. OPINIOWANIE PROJEKTÓW PRZEZ ZESPÓŁ DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO I INICJATYWY LOKALNEJ
17. OPINIOWANIE PROJEKTÓW PRZEZ ZESPÓŁ DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO I INICJATYWY LOKALNEJ
proszę zaznaczyć jedną opcję
18. ZASADY SKŁADANIA ODWOŁAŃ
18. ZASADY SKŁADANIA ODWOŁAŃ
proszę zaznaczyć jedną opcję

REKOMENDACJE W ZAKRESIE ZASAD WERYFIKACJI PROJEKTÓW

OCENA ZASAD GŁOSOWANIA I WYŁANIANIA ZWYCIĘSKICH PROJEKTÓW

19. ELEKTRONICZNA FORMA GŁOSOWANIA
19. ELEKTRONICZNA FORMA GŁOSOWANIA
proszę zaznaczyć jedną opcję
20. CZAS PRZEZNACZONY NA GŁOSOWANIE
20. CZAS PRZEZNACZONY NA GŁOSOWANIE
proszę zaznaczyć jedną opcję
21. LICZBA GŁOSÓW DO DYSPOZYCJI GŁOSUJĄCEGO (1 GŁOS NA PROJEKTY OGÓLNOMIEJSCIE I 1 GŁOS NA PROJEKTY DZIELNICOWE)
21. LICZBA GŁOSÓW DO DYSPOZYCJI GŁOSUJĄCEGO (1 GŁOS NA PROJEKTY OGÓLNOMIEJSCIE I 1 GŁOS NA PROJEKTY DZIELNICOWE)
proszę zaznaczyć jedną opcję
22. WYMAGANY PRÓG POPARCIA NA POZIOMIE 150 GŁOSÓW
22. WYMAGANY PRÓG POPARCIA NA POZIOMIE 150 GŁOSÓW
proszę zaznaczyć jedną opcję
23. ZASADY ROZDYSPONOWANIA PULI ŚRODKÓW REZERWOWYCH
23. ZASADY ROZDYSPONOWANIA PULI ŚRODKÓW REZERWOWYCH
proszę zaznaczyć jedną opcję
24. MOŻLIWOŚĆ GŁOSOWANIA W PUNKCIE WSPARCIA
24. MOŻLIWOŚĆ GŁOSOWANIA W PUNKCIE WSPARCIA
proszę zaznaczyć jedną opcję

REKOMENDACJE W ZAKRESIE ZASAD GŁOSOWANIA I WYŁANIANIA ZWYCIĘSKICH PROJEKTÓW

OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON

25a. NAJMOCNIEJSZE STRONY
25a. NAJMOCNIEJSZE STRONY
proszę zaznaczyć maksymalnie 3 najmocniejsze strony tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego
25b. NAJSŁABSZE STRONY
25b. NAJSŁABSZE STRONY
proszę zaznaczyć maksymalnie 3 najsłabsze strony tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego

METRYCZKA

27. PŁEĆ
27. PŁEĆ
proszę zaznaczyć jedną opcję
28. WIEK
28. WIEK
proszę zaznaczyć jedną opcję
29. WYKSZTAŁCENIE
29. WYKSZTAŁCENIE
proszę zaznaczyć jedną opcję
30. DZIELNICA ZAMIESZKANIA
30. DZIELNICA ZAMIESZKANIA
proszę zaznaczyć jedną opcję

Dziękujemy formularz został zapisany.