plik foto id: 1400000018
plik foto id: 1400022117

ANKIETA EWALUACYJNA
dotycząca VII edycji Budżetu Obywatelskiego Opola na 2021 rok

Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta składa się z 30 prostych pytań. Przekazane przez Państwa informacje będą stanowiły ważny materiał do pracy nad kolejnymi edycjami Budżetu Obywatelskiego Miasta Opola.  Wypełnienie ankiety zajmie 6 minut.

PRZEJDŹ DO ANIETY

Pula środków rezerwowych
z Budżetu Obywatelskiego Opola na 2021 rok
została rozdysponowana

plik foto id: 1400022032

W wyniku rozstrzygnięcia głosowania na projekty zgłoszone do VII edycji Budżetu Obywatelskiego Opola pozostała kwota 1 868 000 zł tworząca tzw. pulę środków rezerwowych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami podziału środków Budżetu Obywatelskiego, o przeznaczeniu tej kwoty decyduje Prezydent, po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej, a także uwzględniając wyniki przeprowadzonego głosowania nad projektami oraz możliwości finansowe budżetu Miasta. Wsłuchując się w prezentowane opinie członków Zespołu BO, jak również uwzględniając wyniki głosowania oraz wysokość środków dedykowanych VII edycji Budżetu Obywatelskiego, decyzją Prezydenta Miasta Opola, środki rezerwowe w wysokości 1 868 000 zł przeznaczono na realizację następujących projektów:

Nr projektu Tytuł Kwota Liczba głosów Kategoria
46/21 Ścieżki rowerowe 1 000 000 zł 980 OGÓLNOMIEJSKIE
Skrócony opis projektu: Budowa dróg rowerowych na brakujących odcinkach łącząc istniejące ścieżki rowerowe w spójny system dróg rowerowych.

 

Nr projektu Tytuł Kwota Liczba głosów Kategoria
77/21 "Podaj łapę" – Bądź EKO i wspomóż działania Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Opolu 250 000 zł 591 OGÓLNOMIEJSKIE
Skrócony opis projektu: Montaż odnawialnych źródeł energii i wykorzystanie wody deszczowej w utrzymaniu i eksploatacji budynku. Celem projektu "Podaj łapę" jest obniżenie kosztów utrzymania obiektu (schroniska) projekt zakłada montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wykorzystania wody deszczowej, która będzie wykorzystana do celów sanitarnych (utrzymanie obiektu w czystości).

 

Nr projektu Tytuł Kwota Liczba głosów Kategoria
89/21 Ścieżka rowerowa - Wrocławska-Karolinka 618 000 zł 580 OGÓLNOMIEJSKIE
Skrócony opis projektu: Rozpoczęcie modernizacji istniejącego ciągu pieszo-rowerowego od mostu na kanale Ulgi do skrzyżowania Wrocławska-Partyzancka, wyznaczenie i opracowanie planu powstania ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wrocławskiej od stacji BP do ronda Kuklińskiego i połączenie jej z istniejącą ścieżką rowerową i chodnikiem. Uwagi: Mając na względzie ustaloną wysokość środków dedykowanych VII edycji Budżetu Obywatelskiego, projekt „Ścieżka rowerowa - Wrocławska-Karolinka” nie może zostać zrealizowany w pełnej wnioskowanej kwocie 1 000 000 zł. Zostanie pomniejszony zakres realizacji zadania do kwoty 618 000 zł.
plik foto id: 1400022003

W VII edycji Budżetu Obywatelskiego Opola zostało zgłoszonych 111 projektów. Po ocenie formalnej i merytorycznej, do głosowania skierowano 85 projektów36 ogólnomiejskich i 49 dzielnicowych. Pod względem tematycznym najpopularniejszą kategorią zgłoszonych zadań była kategoria: drogi, chodniki, ścieżki rowerowe. Stanowiła ona 27% zgłoszonych projektów.

W głosowaniu wzięło udział 10 241 osób. Najaktywniejszą pod względem głosowania okazała się Dzielnica XII, w skład której wchodzą: Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski – prawie 14% mieszkańców tej dzielnicy wzięło udział w głosowaniu. Połowa głosujących była w wieku od 26 do 45 lat. Najstarszy mieszkaniec Opola biorący udział w głosowaniu miał 101 lat.

Pula środków dedykowana VII edycji Budżetu Obywatelskiego Opola wynosiła 5 950 000 zł, w tym:

  • na projekty ogólnomiejskie – 1 000 000 zł,
  • na projekty dzielnicowe – 4 950 000 zł.

Uznanie wyniku głosownia dla projektów wymagało uzyskania progu poparcia na poziomie, co najmniej 150 osób głosujących. Zwyciężyły te projekty, które osiągnęły wymagany próg poparcia oraz uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków dla każdej z kategorii.

ZOBACZ WYNIKI GŁOSOWANIA

Lista Projektów po ocenie merytorycznej

ZOBACZ ZESTAWIENIE

Lista Projektów po ocenie formalnej

ZOBACZ ZESTAWIENIE
plik foto id: 1400000041
plik foto id: 1400000048
plik foto id: 1400000024
plik foto id: 1400000022