Budżet Obywatelski 2019

Zanim złożysz wniosek w BO

Kto może złożyć wniosek do BO?

Propozycje zadań w ramach budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec Opola, bez względu na wiek i dzielnicę w której mieszka.

Wnioski do budżetu obywatelskiego składa się:

  • drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy elektronicznej BO http://bo.opole.pl w okresie od 7 maja 2018 r. do 6 czerwca 2018 r. albo:
  • w formie papierowej składając wypełniony druk  wraz z załącznikami do Urzędu Miasta Opola (Rynek –Ratusz) lub entrum Dialogu Obywatelskiego ul. Koraszewskiego 7-9 (parter)

Jakie informacje należy przygotować, jeśli chce się zgłosić zadanie do BO poprzez platformę internetową?

Dane kontaktowe niezbędne do założenia konta:

  1. imię i nazwisko
  2. adres zamieszkania
  3. PESEL
  4. numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail 

UWAGA:
Pod podanymi numerem kontaktowym i adresem e-mail Wnioskodawca powinien być dostępny. Jest to ważne na etapie weryfikacji formalnej oraz merytorycznej, kiedy może okazać się, że skontaktowanie się z Wnioskodawcą jest konieczne do dokonania rzetelnej oceny złożonego wniosku.

 

INFOLINIA: 77-44-61-568

Używamy Cookie

Ta strona używa cookie
zgodnie z ustawieniami
Twojej przeglądarki.
Czytaj więcej

Wyrażasz zgodę?

TAK
NIE