plik foto id: 1400010336

Szczegóły Projektu

Numer projektu: 12/23

Nazwa projektu:

Plac Mickieiwicza - zielone serce śródmieścia - rewitalizacja

Dokładny adres:

Plac Adama Mickiewicza

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 64, id działki: 166101_1.0103.AR_47.64

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Kategoria projektu:

OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 000 do 1 300 000 zł)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura

Zestawienie kosztów:

1.wykonanie dokumentacji technicznej projektu wraz z eksertyzą oraz projektem130 000.00 zł
2.remont istniejących ciągów pieszych placu155 000.00 zł
3.umieszczenie latarni parkowych oraz lamp w ziemi przy dróżkach180 000.00 zł
4.rewitalizacja fontanny300 000.00 zł
5.strefa hamakowa/relaksu120 000.00 zł
6.pielęgnacja drzew i krzewów oraz wykonanie nowych nasadzeń kwiatów75 000.00 zł
7.miejsca do siedzenia oraz kosze na śmieci160 000.00 zł
8.dodatkowe oświetlenie drzew50 000.00 zł
9.naprawa oraz wyrównanie kamiennych murków i schodków100 000.00 zł
10.naprawa płyt wokół pomnika30 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 1 300 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Plac Adama Mickiewicza to niesamowite miejsce w sercu dzielnicy Śródmieście. Chcemy żeby to miejsce odzyskało swój dawny blask. Plac ma stać się miejscem zielonym, miejscem relaksu i spotkań dorosłych, młodzieży i dzieci. Projekt zakłada rewitalizację placu (murów, schodków, ścieżek), pielęgnację zieleni, wykonanie nowych nasadzeń, wykonanie oświetlenia oraz stworzenie strefy relaksu.

Szczegółowy opis projektu:

Projekt zakłada w pierwszej kolejności wykonanie projektu oraz dokumentacji technicznej Placu Adama Mickiewicza z elementem konsultacji projektu z mieszkańcami. Kolejnym działaniem jest wykonanie nowej nawierzchni ścieżek oraz oświetlenie ich latarniami parkowymi oraz lampami wbudowanymi w nawierzchnię. Plac ma stać się miejscem zielonym, w związku z czym konieczne będzie uporządkowanie i pielęgnacja już istniejących drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń kwietnych. Konieczna będzie też naprawa płyt i obszaru znajdującego się przy pomniku Adama Mickiewicza. Plac ma być przyjazny spotkaniom oraz miejscem spędzania wolnego czasu, dzięki nowym ławkom, które powinny być większe i podobne do tych stosowanych na innych rewitalizowanych obszarach w mieście wraz z koszami dostosowanymi do segregacji odpadów. Powyżej linii muru, od strony LO 8 w alei drzew znajdować się będzie strefa relaksu np. w formie hamakowej pozwalająca na odpoczynek lub wspólne spędzenie czasu przez młodych ludzi. Celem spójności z innymi miejskimi placami i parkami powinno powstać dodatkowe oświetlenie na drzewach ( np. kule znajdujące się na małym rynku) . Ważne jest by centrum placu zachowało swoją funkcjonalność i pozwalało na późniejszą organizację wydarzeń np. tych organizowanych przez pobliski kościół. Konieczna jest też naprawa schodów oraz murów znajdujących się na terenie placu. Kluczowym elementem projektu jest rewitalizacja fontanny. W ramach zbadania możliwości technicznych i finansowych powinna ona zostać odbudowana i zachowana nawet jeśli nie będzie możliwe jej ponowne uruchomienie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Potrzeba rewitalizacji wynika wprost z potrzeb mieszkańców. Aktualnie plac nie jest bezpieczny oraz jest zaniedbany. Znajduje się on w lokalizacji szkół średnich, żłobka, kościoła oraz politechniki. Korzysta z niego wielu mieszkańców miasta, nie tylko tych mieszkających w dzielnicy. O potrzebie realizacji projektu mogą świadczyć również wcześniej składane wnioski w tym obszarze. Mieszkańcy chcą żeby plac był zielony, pozwalał dzieciom na zabawę, seniorom na odpoczynek, a młodym na wspólne spędzanie czasu po szkole czy zajęciach.

Ogólnodostępność projektu:

Plac znajduje się w centrum dzielnicy Śródmieście, otoczony szkołami średnimi, wydziałem Politechniki Opolskiej oraz przedszkolem i żłobkiem. Jest to miejsce dostępne i często uczęszczane przez mieszkańców miasta.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna