plik foto id: 1400010336

Szczegóły Projektu

Numer projektu: 9/23

Nazwa projektu:

ROLKOSTRADA – BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH I TRAS ROLKARSKICH

Dokładny adres:

Park Miejski na Osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 1284/10, id działki: 166101_1.0055.AR_21.1284/10

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: NIE

Szczegóły lokalizacji:

Park Miejski na Osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu

Kategoria projektu:

OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 000 do 1 300 000 zł)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zestawienie kosztów:

1.Remont alejek parkowych1 300 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 1 300 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Przeprowadzenie kompleksowego remontu alejek na obszarze całego parku miejskiego wraz z odcinkami dojazdowymi. Poprzez to park stanie się miejscem przyjaznym do uprawiania szeregu aktywności fizycznych tj. spacerowanie, bieganie, jazda na rowerze, rolkach, wrotkach, deskorolkach, hulajnogach. Remont powinien obejmować naprawę konstrukcji alejek oraz położenie nowej, wysokiej jakości nawierzchni asfaltowej. Jednolita i równa nawierzchnia znacznie poprawi poziom bezpieczeństwa i komfortu oraz uczyni to miejsce jeszcze bardziej atrakcyjnym dla odwiedzających.

Szczegółowy opis projektu:

Remont alejek spacerowych w parku miejskim ma na celu poprawę bezpieczeństwa osób użytkujących tę infrastrukturę, a także dostosowanie tego miejsca do wymogów rekreacyjnych, sprzyjających uprawnianiu szeregu aktywności fizycznym tj. spacerowanie, bieganie, jazda na rowerze, rolkach, wrotkach, deskorolkach, hulajnogach, dla których ważna jest jednolita i równa nawierzchnia. Inwestycja w żadnym stopniu nie powinna zakłócić obecnego charakteru tego miejsca i nie powinna wkraczać na teren aktualnych obszarów zieleni. Układ oraz ilość alejek powinny pozostać niezmienione. Zakres prac powinien obejmować kompletny remont konstrukcji wraz z podbudową i wymianą nawierzchni asfaltowej. Nowa nawierzchnia powinna być położona z trwałego, odpornego na czynniki atmosferyczne asfaltu drobnoziarnistego, być równa i jednolita na całej swej długości oraz nie powinna zawierać wystających i nierównych elementów infrastruktury, progów łączeniowych oraz studzienek. Na mapach stanowiących załączniki do niniejszego wniosku, zaznaczono alejki objęte zadaniem. Remont powinien objąć bezwzględnie wszystkie dotychczasowe alejki asfaltowe mieszczące się na obszarze parku. Łączna ich długość to dystans około 3 km, co daje w przybliżeniu powierzchnię około 12 000 m2. Zakres remontu powinien maksymalnie wykorzystać kwotę możliwą do pozyskania w ramach niniejszego zadania. Opcjonalnie można również uwzględnić odcinki przy szkołach PSP 5 oraz PSP 29, które pozwolą na rozszerzenie i rozwój infrastruktury sportowej pobliskich szkół, co z kolei umożliwi nauczycielom prowadzenie bezpiecznych zajęć kultury fizycznej na świeżym powietrzu, wykorzystując do tego wyremontowaną infrastrukturę pobliskiego parku. Dodatkowo można rozważyć odcinek przy miasteczku rowerowym oraz parku dla psów, którego remont umożliwi połączenie alejek ze ścieżkami rowerowymi prowadzącymi w kierunku Turawy. Szczegółowy zakres odcinków objętych zadaniem został zaznaczony na mapie poglądowej, stanowiącej załącznik do niniejszego wniosku. Podczas realizacji zadania, priorytetem są odcinki tworzące pętle wewnątrz parku (zaznaczone na mapie kolorem żółtym), a następnie odcinek dojazdowy przy szkole PSP 29 w kierunku stadionu, odcinek idący przy pizzerii „Dlaczego nie”, szkole muzycznej, okalający basen i wracający pomiędzy boiskami przy szkole PSP 5 oraz odcinek przy miasteczku rowerowym i parku dla psów przy pętli autobusowej (zaznaczone na mapie kolorem czerwonym). Park miejski jest miejscem ogólnodostępnym dla każdego mieszkańca, jest zlokalizowany w centrum największego osiedla mieszkaniowego, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie są dwie największe szkoły podstawowe PSP 5 i PSP 29, dom dziennego pobytu „Złota Jesień” oraz pętla autobusowa, do której prowadzą linie autobusowe niemal z każdego zakątka w mieście. Biorąc pod uwagę inwestycję instalacji oświetlenia oraz monitoringu parku, która miała miejsce pod koniec 2015 roku, po wykonaniu remontu alejek mieszkańcy uzyskają dostęp do w pełni zadbanej i bezpiecznej oraz uniwersalnej infrastruktury rekreacyjnej, dostępnej dla każdego o każdej porze. Może to stanowić istotny czynnik zadbania o swoją kondycję fizyczną dla osób bardzo zajętych pracą zawodową w ciągu dnia. Lepsza infrastruktura rekreacyjna sprzyja również idei propagowania kultury fizycznej i ruchu na świeżym powietrzu wśród mieszkańców miasta.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

W Opolu brakuje infrastruktury posiadającej wysokiej jakości uniwersalne trasy przyjazne do uprawiania różnych aktywności fizycznych. Alejki parkowe są użytkowane od blisko 30 lat i od momentu powstania, nie były jeszcze remontowane. Poza tym jakość ich wykonania w ówczesnym czasie, również pozostawia wiele do życzenia. Powoduje to, że z roku na rok ich stan się coraz bardziej pogarsza. Bieżący asfalt jest już znacznie zużyty, powierzchnia jest nierówna, chropowata, gruboziarnista oraz w wielu miejscach widoczne są ubytki. Jest to przyczyną coraz częściej występujących urazów wśród osób aktywnie z niej korzystających.

Ogólnodostępność projektu:

Park jest miejscem dostępnym o każdej porze dla każdego mieszkańca.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna