plik foto id: 1400010336

Szczegóły Projektu

Numer projektu: 4/23

Nazwa projektu:

Velostrada wschodzącego słońca

Dokładny adres:

Opole ul. Kowalczyków

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 1491, id działki: 166101_1.0098.1491

Lokalizacja projektu w wielu miejscach: TAK

Szczegóły lokalizacji:

Opole ulica Kowalczyków od skrzyżowania z Kremsera do świateł przy Mieszka I i Jagiellonów.

Kategoria projektu:

OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 000 do 1 300 000 zł)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zestawienie kosztów:

1.Ścieżka pieszo - rowerowa1 000 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 1 000 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Ścieżka pieszo - rowerowa wzdłuż ulicy Kowalczyków (dawniej Obrońców Stalingradu) i jedyna możliwość swobodnego przemieszczania się na tym odcinku z centrum w kierunku wschodzącego słońca i z powrotem.

Szczegółowy opis projektu:

Ścieżka dla pieszych i rowerów, a także coraz popularniejszych hulajnóg - biegłaby wzdłuż ulicy Kowalczyków i stanowiłaby trakt łączący miasto z drogą wylotową w kierunku terenów leśnych przy trasie na Strzelce Opolskie. Koszt został wyliczony na podstawie maksymalnej stawki podanej na stronie Budżetu Obywatelskiego dla ścieżek rowerowych. Jeżeli wystarczyłoby środków Velostradę można przedłużyć w kierunku ronda Szczakiela.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Wnioskowany odcinek ulicy Kowalczyków nie posiada chodników i uniemożliwia poruszanie się wzdłuż niej pieszych i rowerzystów, gdyż droga jest bardzo zatłoczona i zbyt niebezpieczna dla nich.

Ogólnodostępność projektu:

Nieodpłatnie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w ciągu całego roku.

Realizacja na terenie placówki oświatowej: NIE

Realizacja na terenie innej gminy: NIE

Ocena formalna: Pozytywna