plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Budowa ściezki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Rejtana

Dokładny adres:

ul.Rejtana 7

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 13/29, id działki: 166101_1.0103.AR_74.13/29

Kategoria projektu:

OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 000 do 1 300 000 zł)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zestawienie kosztów:

1.13000001 300 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 1 300 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. REJTANA wraz z budowa miejsc postojowych

Szczegółowy opis projektu:

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. REJTANA od ul. 1 |Maja do ul. Wschodniej wraz z budowa miejsc postojowych

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Poprawa bezpieczeństwa osób pieszych i rowerzystów

Ogólnodostępność projektu:

ogólnodostępny 24 h