plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Słowiański LAS

Dokładny adres:

ul. Żwirowa

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 2811/1, id działki: 166101_1.0098.2811/1

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON VII (od 10 000 do 590 000 zł - Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

edukacja i kultura

Zestawienie kosztów:

1.Ogrodzenie terenu80 000.00 zł
2.Zaplecze sanitarno-magazynowe200 000.00 zł
3.Rekonstrukcja słowiańskiej zagrody100 000.00 zł
4.Sprzęt i materiały do prowadzenia warsztatów i pokazów115 000.00 zł
5.Wyposażenie techniczne obiektu30 000.00 zł
6.Organizacja wydarzeń w roku 202350 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 575 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Projekt przewiduje stworzenie miejsca, które stanowić będzie solidne zaplecze do prowadzenia działalności kulturalno-edukacyjnej ze szczególnym naciskiem na historię i ekologię. Słowiański las pozwoli na kreatywne spędzanie czasu na terenie VII dzielnicy, a udział w realizowanych na jego terenie działaniach będzie nieodpłatny dla mieszkańców Opola. W obiekcie powstanie rekonstrukcja słowiańskiej zagrody z chatą wzorowaną na zabytkach z opolskiego grodu na Ostrówku. Będzie to klimatyczne miejsce do prowadzenia różnorodnych warsztatów takich jak tkactwo, naturalne barwienie materiałów, tradycyjna kuchnia, garncarstwo, łucznictwo, zielarstwo, wykorzystanie produktów leśnych, sadzenie i pielęgnacja roślin i wiele innych.

Szczegółowy opis projektu:

Oferta wydarzeń w Słowiańskim lesie skierowana będzie do szerokiego grona odbiorców. Skorzystają z niej dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. Jej dopasowanie do różnych potrzeb sprawi, że każdy będzie mógł odnaleźć tu właściwą propozycję dla siebie. Na projekt składa się kilka części. Konieczne jest ogrodzenie terenu, które zapewni bezpieczeństwo osobom korzystającym z atrakcji oraz stworzonej infrastrukturze. Kolejnymi elementami są budowa zagrody słowiańskiej oraz przygotowanie zaplecza sanitarnego potrzebnego do prowadzenia większości aktywności. Wyposażenie obiektu w specjalistyczny sprzęt i materiały do warsztatów pozwoli na prowadzenie działalności na najwyższym poziomie. Zapewnione fundusze na utrzymanie obiektu pozwolą na profesjonalną ciągłość pracy wykwalifikowanej kadry i coroczne wzbogacanie oferty. W ramach pierwszego roku działalności ma odbyć się oprócz zaplanowanych prac nad infrastrukturą terenu szereg wydarzeń promujących powstający obiekt, a miejsce wskazane przez nas jest najlepszym wyborem na realizację tego projektu, gdyż pobliskie tereny miejskie takie jak plaża nad kamionką czy plac parkingowy będą nieocenionym wsparciem przy organizacji wydarzeń. Wydarzenia promocyjne odbywające się w ramach budżetu projektu będą wpisywały się w późniejszą działalność obiektu. W pierwszym roku planowane jest zorganizowanie m.in.: Wege Festiwalu, Pikniku Piastowskiego (kolejna edycja tej konkretnej imprezy, gdyż do jej realizacji planowane jest wykorzystanie wcześniej zdobytych przez fundację z innych projektów zasobów sprzętowych i merytorycznych) oraz warsztaty historyczne. Obiekt zarządzany będzie przez fundację Polski Instytut Rekonstrukcji Historycznych, która od lat prowadzi działalność na terenie Opola. Zaplecze w postaci Słowiańskiego lasu pozwoli na przygotowanie bogatej oferty kulturalno-edukacyjnej na terenie dzielnicy VII. Roczny koszt utrzymania obiektu to 30% kosztu jego realizacji. Kwota ta pozwoli na utrzymanie obiektu w dobrym stanie oraz organizowanie jego działalności w formie nieodpłatnej dla mieszkańców Opola.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Projekt ma na celu kompleksową odpowiedź na potrzeby mieszkańców Opola, a w szczególności mieszkańców dzielnicy VII. Podczas realizowanych przez nas wydarzeń kulturalno-edukacyjnych w trakcie rozmów z mieszkańcami bardzo wielu z nich ubolewa nad brakiem przestrzeni pozwalającej realizować różnorodne wydarzenia historyczne. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom chcielibyśmy stworzyć przyjazne dla wszystkich miejsce, które pozwoli łączyć w sobie wiele dyscyplin: historię, edukację, kulturę, tradycję, ekologię i integrację różnych pokoleń i grup społecznych. W Słowiańskim lesie planujemy realizować różnorodne wydarzenia takie jak: jarmarki, pokazy, turnieje, pikniki, obozy, festyny. Zależy nam także, aby obiekt był wsparciem akcji charytatywnych, także tych z obszaru ochrony zwierząt i przyrody.

Ogólnodostępność projektu:

Korzystanie z obiektu będzie dla mieszkańców Opola nieodpłatne. Będzie on udostępniany podczas warsztatów, zwiedzania i wydarzeń.