plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

zdrowy senior

Dokładny adres:

Opole, ul. Tadeusza Rejtana 16/1

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 11/94, id działki: 166101_1.0103.AR_74.11/94

Kategoria projektu:

OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 000 do 1 300 000 zł)

Charakter projektu:

NIEINWESTYCYJNY - tzw. „projekt miękki”

Temat projektu:

działania na rzecz seniorów

Zestawienie kosztów:

1.Wynagrodzenie dla fizjoterapeuty (384 wizyt 15-20 minutowych, 40 zł jedna wizyta)15 360.00 zł
2.Promocja (plakaty, reklama w portalach społecznościowych)1 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 16 360.00 zł

Skrócony opis projektu:

Na projekt będą składały się wizyty konsultacyjno-terapeutyczne u wykwalifikowanego fizjoterapeuty trwające 15-20 minut. Projektem będzie objętych 64 seniorów. Każdy senior będzie umówiony na 6 wizyt, raz w miesiącu. Wizyty te będą miały cel prozdrowotny: terapia manualna, omówienie badań obrazowych, zalecenia zdrowotne, zalecenia ćwiczeniowe, porady jak zasięgnąć pomocy u innych instytucji.

Szczegółowy opis projektu:

Na wizytach będzie prowadzona krótka terapia manualna, pokazane ćwiczenia, które mogą samodzielnie wykonywać w domu, omówione ich badania. Dodatkowo będzie możliwość pomocy w załatwieniu pomocy m. in. Rehabilitacji domowej w ramach NFZ. Wizyty odbędą się w częstotliwości raz w miesiącu przez pół roku. Ten czas pozwoli seniorowi na wdrożenie w życie rad i przejście do kolejnego kroku. W projekcie będzie mogło wziąć udział 64 seniorów.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Przewlekły ból jest bardzo często spotykany u seniorów. A winę zwala się po prostu na wiek… wiele seniorów na codzień stosuje leki przeciwbólowe jako radzenie sobie z bólem. Leki te nie są rozwiązaniem, a bardzo często wiążą się z powikłaniami. Seniorzy często nie są w stanie zaciągnąć wiedzy w internecie przez co są skazani sami na siebie. Konsultacje mają na celu pokazanie im rozwiązanie walki z bólem i ich problemami.

Ogólnodostępność projektu:

Projekt zwrócony jest do emerytów (60+ dla kobiet i 65+ dla mężczyzn), wizyty będą odbywać się w godzinach wcześniej ustalonych z zainteresowanymi, czas realizacji projektu to cały rok, wizyty będą całkowicie finansowane z budżetu obywatelskiego