plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Ścieżka rowerowa - żwirki i wigury

Dokładny adres:

Żwirki i Wigury 9/39

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

80/2

Kategoria projektu:

OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 000 do 1 300 000 zł)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zestawienie kosztów:

1.500 000500 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 500 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

zagospodarowanie wschodniej części pasa drogowego wzdłuż ulicy Żwirki i Wigury z przeznaczeniem na bezpieczną ścieżkę rowerową

Szczegółowy opis projektu:

Piękny szlak spacerowo-rekreacyjny wzdłuż Odry i Młynówki, rozpoczynający się mniej więcej na wysokości kąpieliska Bolko, a kończący się w okolicach Placu Wolności jest jednym z najbardziej popularnych miejsc rekreacji turystów i mieszkańców naszego miasta. Niestety równoczesne korzystanie z bardzo, bardzo wąskiego chodnika na zachodniej stronie szlaku drogowego (bliżej brzegu rzeki) przez pieszych i rowerzystów w ciągu ulicy Żwirki i Wigury jest bardzo niebezpieczne i często kończy się poważnymi kolizjami - dzieci, osoby starsze, osoby niepełnosprawne często nie są w stanie w porę ustąpić miejsca nierzadko szybko nadjeżdżającym rowerom lub hulajnogom elektrycznym. Zmuszenie rowerzystów i użytkowników hulajnóg do korzystania z wyłożonej zabytkowym brukiem powierzchni drogi nie jest tu rozwiązaniem, bo po tej powierzchni po prostu niektórymi jednośladami jechać się po prostu nie da. Tymczasem druga strona szlaku drogowego, to szczątkowy chodnik, niezagospodarowany pas zieleni i dojazdy do parkingów. Można byłoby bez większych nakładów zagospodarować ten teren w postać funkcjonalnej i bezpiecznej ścieżki rowerowej, a na chodniku obok rzeki wprowadzić całkowity zakaz poruszania się jednośladów.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów korzystających z jednego z najpopularniejszych szlaków rekreacyjnych w centrum Opola

Ogólnodostępność projektu:

dostępny dla wszystkich - mieszkańców i turystów