plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

REMONT ULICY JANA CHEŁMOŃSKIEGO

Dokładny adres:

Jana Chełmońskiego 5-7

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 129/1, id działki: 166101_1.0128.AR_35.129/1

Kategoria projektu:

OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 000 do 1 300 000 zł)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zestawienie kosztów:

1.Kompleksowy remont nawierzchni i chodników500 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 500 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Nawierzchnia jezdni na ulicy Jana Chełmońskiego nie była remontowana od wielu lat. Pozostałe ulice w tym rejonie doczekały się remontu.

Szczegółowy opis projektu:

Wymiana nawierzchni na asfaltową, wymiana krawężników wraz z remontem chodników. Usunięcie starej kostki granitowej.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Ulica Jana Chełmońskiego jest użytkowana przez wielu mieszkańców naszego miasta. Stanowi dojazd do sklepu samoobsługowego, z którego codziennie korzysta ponad 1500 osób. Ruch na ulicy jest bardzo duży, a sama ulica jest mocno zniszczona. Zapadnięta jezdnia, pokruszone krawężniki, dziury w chodniku stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników. Ulica znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie nowego centrum przesiadkowego Opole Zachodnie i mocno kontrastuje z jego stanem.

Ogólnodostępność projektu:

Ulica dostępna dla wszystkich mieszkańców miasta, bez ograniczeń czasowych.