plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

bezpieczeństwo PIESZYCH - budowa ścieżki pieszo-rowerowej W DRODZE Na plac zabaw i boisko w grudzicach

Dokładny adres:

ul. Prosta (na odcinku od ul. Morcinka do skweru Renaty Shumann), oraz ul. Przybyszewskiego

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 174/10, id działki: 166101_1.0059.AR_8.174/10

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON VI (od 10 000 do 650 000 zł - Grudzice, Kolonia Gosławicka, Malina)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zestawienie kosztów:

1.Budowa ciągu pieszo-rowerowego500 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 500 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulic Prostej i Przybyszewskiego

Szczegółowy opis projektu:

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulic Prostej i Przybyszewskiego

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Dwie główne drogi prowadzące do Skweru Renaty Shumann (na którym znajduje się boisko, plac zabaw i siłownia) nie mają infrastruktury pieszo-rowerowej, co negatywnie wpływa na poziom bezpieczeństwa pieszych, głównie dzieci i młodzieży. Przy stale rosnącym natężeniu ruchu drogowego wzdłuż tych ulic, a także coraz większej liczbie mieszkańców dzielnicy rozbudowa tej infrastruktury staje się konieczna dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Ogólnodostępność projektu:

Projekt będzie dostępny przez cały czas po zakończeniu budowy