plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

moje podwórko - rewitalizacja

Dokładny adres:

Grunwaldzka 2/ Żeromskiego 3

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 31/16, id działki: 166101_1.0103.AR_45.31/16

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON VIII (od 10 000 do 320 000 zł - Śródmieście)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

inne

Zestawienie kosztów:

1.rewitalizacja podwórka320 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 320 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

rewitalizacja istniejącego zdewastowanego podwórka, wyznaczenie miejsc postojowych, likwidacja nieużywanych elementów oraz garaży, nasadzenia, ułożenie/wyrównanie nawierzchni

Szczegółowy opis projektu:

rewitalizacja istniejącego zdewastowanego podwórka, wyznaczenie miejsc postojowych, likwidacja nieużywanych elementów oraz garaży, nasadzenia, ułożenie/wyrównanie nawierzchni

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

podwórko użytkowane jest zarówno przez mieszkańców jak i pracowników, którzy w tej lokalizacji pracują, stan podwórka uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie w tym miejscu zasad bezpieczeństwa i wzajemnych relacji społecznych, piękna roślinność tego miejsca wymaga ręki, istniejące kosze - uporządkowania i swojego miejsca

Ogólnodostępność projektu:

ogólnodostępny, bez opłat