plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Bezpieczny spacer w malowniczych przedmieściach - trasa pieszo-rowera dla mieszkańców dzielnicy

Dokładny adres:

ul.

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 56, id działki: 166101_1.0139.AR_5.56

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON XIII (od 10 000 do 590 000 zł - Chmielowice, Szczepanowice-Wójtowa Wieś, Winów, Żerkowice)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zestawienie kosztów:

1.wykonanie dokumentacji projektu2 000.00 zł
2.budowa 45 m chodnika18 000.00 zł
3.wykonanie oświetlenia przy przystanku autobusowym15 000.00 zł
4.pomalowanie i renowacja mostku5 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 40 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Projekt zakłada budowę chodnika, ustawienie oświetlenia przy przystanku autobusowym oraz odmalowanie i renowacje barierek na mostku.

Szczegółowy opis projektu:

Projekt zakłada budowę chodnika, ustawienie oświetlenia przy przystanku autobusowym oraz odmalowanie i renowacje barierek na mostku.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Potrzeba wynika z braku bezpiecznego przejścia na przystanek autobusowy, który nie jest oświetlony. W tej lokalizacji stale powstają nowe osiedla i wzrasta liczba mieszkańców , tym samym użytkowników lini autobusowych.

Ogólnodostępność projektu:

Projekt jest dostępny dla wszystkich mieszkańców dzielnicy oraz miasta. przystanek, chodnik oraz mostek znajdują się na terenie drogi gminnej.