plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Ścieżka pieszo- Rowerowa Wrzoski

Dokładny adres:

Wrocławska

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 97, id działki: 166101_1.0147.AR_3.97

Kategoria projektu:

OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 000 do 1 300 000 zł)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zestawienie kosztów:

1.Budowa ścieżki pieszo- rowerowej1 300 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 1 300 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Wrzoski z Bierkowicami

Szczegółowy opis projektu:

Po dołączenie Wrzosek do Opola mieszkańcy nie mają możliwości bezpiecznego dostania się w kierunku Bierkowic pieszo lub rowerem . Na odcinku 2 km brak jest chodnika.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Odcinek ulicy Wrocławskiej łączący Wrzoski z Bierkowicami nie ma chodnika ani ścieżki rowerowej. Mieszkańcy Wrzosek nie mają możliwości w bezpieczny sposób pieszo lub rowerem dostać się w kierunku Bierkowic. Odcinek tej drogi jest bardzo niebezpieczny.

Ogólnodostępność projektu:

Trasa będzie dostępna dla każdego mieszkańca Opola przez cały rok.