plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Językowy oddział ratunkowy kurs języka polskiego dla uchodźców z ukrainy

Dokładny adres:

Opole

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 61/3, id działki: 166101_1.0103.AR_44.61/3

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON IX (od 10 000 do 190 000 zł - Stare Miasto)

Charakter projektu:

NIEINWESTYCYJNY - tzw. „projekt miękki”

Temat projektu:

edukacja i kultura

Zestawienie kosztów:

1.Kurs20 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 20 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Nauka języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy

Szczegółowy opis projektu:

Nauka języka polskiego dla 20 uchodźców z Ukrainy 2 razy w tygodniu po godzinie zajęć

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

W ostatnim czasie przybyło do Opola wielu uchodźców z Ukrainy. By lepiej zintegrować sie, podjąć pracę, załatwić sprawy w urzędzie niezbędna jest znajomość języka polskiego.

Ogólnodostępność projektu:

Ogólnodostępny