plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

przejście dla pieszych na alei solidarności

Dokładny adres:

Aleja solidarności

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 1133/6, id działki: 166101_1.0055.AR_18.1133/6

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON V (od 10 000 do 490 000 zł - Gosławice, Malinka)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zestawienie kosztów:

1.Wykonanie przejścia z projektem100 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 100 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Budowa przejścia dla pieszych

Szczegółowy opis projektu:

Projekt oraz budowa przejścia dla pieszych z oświetleniem na Alei Solidarności na wysokości siłowni i przystanku autobusowego

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Na długim odcinku drogi znajdują się tylko 2 przejścia dla pieszych. W dodatku po drugiej stronie ulicy znajduje się przystanek, oraz park sensoryczny

Ogólnodostępność projektu:

Dla wszystkich mieszkańców. Nieodpłatny cały rok