plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Tereny zielone i nasadzenia. Nasadzenie drzew i krzewów w części działek Banku Żywności, ogólnodostępnych dla mieszkańców dzielnicy Grotowice .

Dokładny adres:

Bank Żywności w Opolu 45-641 Opole ul Berylowa 8

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 8/2,9/2

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON VII (od 10 000 do 590 000 zł - Groszowice, Grotowice, Nowa Wieś Królewska)

Charakter projektu:

NIEINWESTYCYJNY - tzw. „projekt miękki”

Temat projektu:

tereny zielone i nasadzenia

Zestawienie kosztów:

1.kosiarka2 000.00 zł
2.glebogryzarka2 000.00 zł
3.dmuchawa do liści1 500.00 zł
4.drzewa 15 sztuk1 500.00 zł
5.krzewy 500 sztuk1 000.00 zł
6.sprzęt nawadniający1 500.00 zł
7.drobny sprzęt ogrodniczy ( taczki, grabie łopaty itp)1 500.00 zł
8.podkaszarka1 500.00 zł
9.kora do krzewów1 000.00 zł
10.siewnik do trawy i nawozów1 500.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 15 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Nasadzenie 15 sztuk drzew liściastych, 500 sztuk krzewów posianie trawy na terenie zielonym, obłożenie krzewów korą, pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.

Szczegółowy opis projektu:

W maju 2022r posadziliśmy 40 sztuk drzew i 2000 sztuk krzewów, chcemy dosadzić jeszcze 15 sztuk drzew i 500 sztuk krzewów aby utrzymać równowagę usuniętej zieleni w trakcie budowy Banku Żywności w Opolu. Ponadto utrzymanie w czystości i porządku terenów zielonych, okalających nieruchomość, oraz ich pielęgnacja która jest nie tylko kwestią estetyki i wizerunku właściciela danej nieruchomości, ale jest również jego obowiązkiem. Pielęgnacja i właściwe utrzymanie zieleni wymaga regularnych, cyklicznych zabiegów, aby ich efekty były widoczne.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Budowa obiektu Banku Żywności w Opolu przy ul. Berylowej w 2021r spowodowała wycięcie dużej ilości roślinności . Aby wyrównać równowagę wyciętej zieleni udostępnionej dla ogółu mieszkańców niezbędne jest posadzenie nowej oraz utrzymanie jej i pielęgnacja aby posłużyła na długie lata.

Ogólnodostępność projektu:

Dla mieszkańców zwłaszcza dla osób zamieszkujących teren dzielnicy Grotowice.