plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Mural, który oczyszcza powietrze

Dokładny adres:

ul. Piastowska, Rondo, Książąt Opolskich lub inna lokalizacja ustalona z wydziałem merytorycznym i zarządca budynku

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

ul. Piastowska, Rondo, Książąt Opolskich lub inna lokalizacja ustalona z wydziałem merytorycznym i zarządca budynku

Kategoria projektu:

OGÓLNOMIEJSKIE - (od 10 000 do 1 300 000 zł)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

inne

Zestawienie kosztów:

1.przygotowanie ściany i namalowanie muralu koszt zależny od wielkości ściany/ścian500 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 500 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Stworzenie muralu z zastosowaniem specjalnej oczyszczającej powietrze farby. Liczba murali uzależniana od możliwych lokalizacji od 1 do 3 ścian.

Szczegółowy opis projektu:

Stworzenie muralu z zastosowaniem specjalnej oczyszczającej powietrze farby. Liczba murali uzależniana od możliwych lokalizacji od 1 do 3 ścian.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Projekt zakłada umieszczenie na ścianie budynku na przy np. ul. Piastowskiej, Rondzie, Książąt Opolskich ekologicznego muralu. Dzięki specjalnej technologii farb będzie on pełnić rolę filtra oczyszczającego powietrze. Mural ma być ekologiczny nie tylko ze względu na swoją tematykę (drzew), ale przede wszystkim ze względu na zastosowanie przy jego tworzeniu specjalistycznych kataliktycznych farb. To dzięki nim ściana będzie pochłaniać zanieczyszczenia, m.in. składniki spalin samochodowych – dwutlenek siarki, tlenki azotu, opary rozpuszczalników. Ten rodzaj farby wychwytuje nie tylko gazy (składniki spalin czy dymu papierosowego), ale również drobnoustroje. Niszczy bakterie, wirusy, grzyby.

Ogólnodostępność projektu:

ogólnodostępny