plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Kompleksowy remont nawierzchni chodnika wraz z oświetleniem parkowym wzdłuż cmentarza parafialnego przy ul. mjr Hubala

Dokładny adres:

ul. mjr Hubala

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 1208/6, id działki: 166101_1.0055.AR_20.1208/6

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON IV (od 10 000 do 280 000 zł - Armii Krajowej)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

oświetlenie i bezpieczeństwo

Zestawienie kosztów:

1.Remont chodnika wraz z ustawieniem lamp parkowych132 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 132 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Nawierzchnia chodnika stanowiącego ciąg pieszy łączący ul. mjr Hubala z ul. J. Bytnara „Rudego" oraz jedyne dojście do cmentarza parafialnego od wielu lat nie była wymieniana lecz doraźnie remontowana. Ponadto znajdujące się wzdłuż przedmiotowego chodnika latarnie parkowe starego typu często ulegają awarii i nie świecą

Szczegółowy opis projektu:

Kompleksowa rewitalizacja uwzględniająca wymianę nawierzchni chodnika wraz z oświetleniem wpłynie na poprawę komfortu życia mieszkańców, ich bezpieczeństwa oraz poprawi estetykę otaczającego terenu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

W chwili obecnej spękane i wyniesione względem płaszczyzny płyty chodnikowe stanowią zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, w szczególności dla osób starszych i mających problemy z poruszaniem się. Dodatkowo nie święcące latarnie parkowe znacząco wpływają na poczucie braku bezpieczeństwa po zmroku w tym rejonie.

Ogólnodostępność projektu:

Ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców miasta jak również każdej osoby odwiedzającej tę część Opola