plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Kompleksowy remont ogrodzenia w obrębie cmentarza parafialnego przy ul. mjr hubala

Dokładny adres:

ul. mjr Hubala

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 1195, id działki: 166101_1.0055.AR_20.1195

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON IV (od 10 000 do 280 000 zł - Armii Krajowej)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

tereny rekreacyjne, place zabaw, mała architektura

Zestawienie kosztów:

1.Rekonstrukcja ogrodzenia71 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 71 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

Ogrodzenie cmentarza parafialnego wykonanego z cegieł jest w bardzo złym stanie technicznym. W dużej części jest zdewastowane, wyburzone lub grozi zawalaniem.

Szczegółowy opis projektu:

Kompleksowa rekonstrukcja ogrodzenia wpłynie nie tylko na zwiększenie bezpieczeństwa ale również poprawi estetykę otoczenia w obrębie cmentarza, który na dzień dzisiejszy sprawia wrażenie opuszczonego.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Ogrodzenie stanowi zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców, w szczególności dzieci ze względu na sąsiadującą bezpośrednio z cmentarzem szkołę podstawową nr 5 oraz przedszkole nr 54.

Ogólnodostępność projektu:

Ogólnodostępny, dla każdego mieszkańca miasta i osób odwiedzających tę cześć Opola