plik foto id: 1400010336

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Rewitalizacja dziedzińca SP nr 5

Dokładny adres:

ul Hubala 2

Lokalizacja na mapie:

Nr działki:

numer działki: 1244/3, id działki: 166101_1.0055.AR_20.1244/3

Kategoria projektu:

DZIELNICOWE - REJON IV (od 10 000 do 280 000 zł - Armii Krajowej)

Charakter projektu:

INWESTYCYJNY - tzw. „projekt twardy”

Temat projektu:

drogi, chodniki, ścieżki rowerowe

Zestawienie kosztów:

1.wymiana nawierzchni (w celu jej wyrówniania) dziedzińca SP nr 5 na poziomie auli szkoły50 000.00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu: 50 000.00 zł

Skrócony opis projektu:

wymiana/wyrównanie nawierzchni dziedzińca

Szczegółowy opis projektu:

wymiana/wyrównanie nawierzchni dziedzińca - poprawa bezpieczeństwa

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Dziedziniec szkolny została oddany do użytku uczniom i mieszkańcom osiedla w 1985 roku. W tej chwili jest już bardzo nierówny co stanowi zagrożenie zarówno dla bawiących się tam uczniów jak osób starszych przechodzących przez teren szkoły do obiektów handlowo-usługowych w pobliżu szkoły. Realizacja tego projektu wpłynie na poprawę warunków życia zarówno uczniów szkoły jak i mieszkańców osiedla którzy nie są związani ze szkołą

Ogólnodostępność projektu:

dziedziniec SP 5 jest dostępny zarówno uczniom jak i innym mieszkańcom miasta i gościom - nie jest to teren ogrodzony, dziedziniec jest praktycznie osiedlowym deptakiem pomiędzy obiektami handlowo-usługowym i budynkami mieszkalnym - dostępność 24h/7 dni